BÁZIS
search
search
HU / SK / ENG

Récsei Noémi

5. 14. Szöveg

A májusi Katedra középpontjában a család áll

Vajon milyen szerepet gyakorol a mai gyerekek fejlődésére a struktúrájában, működési mechanizmusaiban, kapcsolataiban átalakult családi élet? Ez a kiinduló kérdésfelvetése az édesanyákat (tágabban értelmezve: a családot) ünneplő májusi Katedra tematikus blokkjának, melyet Mendel Eleonóra fogalmaz meg a vezércikkében. A válaszkereséshez Récsei Noémi Eliaš Bosák Tündével készített, szülői felelősségről szóló interjúja, Szabó Antónia családi kapcsolatrendszerről, Gyurkó Réka beteg gyermeket nevelő családokról, Fehér Ágota átmeneti otthonban élő gyerekek rajzairól szóló tanulmánya, valamint Kovács Rebeka családi diszharmóniát feltáró műelemzése járul hozzá. A tematikus blokkhoz lazán kapcsolódik a Pályakezdők rovatban közzétett, multikulturális nevelésről szóló irodalompedagógiai írás, melyben Kovács Patrícia egy családi életet bemutató roma mesét dolgoz fel.

A Jó gyakorlat rovatban ezúttal az idegennyelv-tanítással foglalkozunk, melyben Puskás Andrea számos kreatív eszközt mutat be a játékos szókincstanulásra. Csicsay Alajos Adósságtörlesztés rovatában a reformpedagógia előzményeiről olvashatunk, Világaink rovatában pedig a madarak urbanizálási folyamatát ismertetjük. Az Environmentális nevelés rovatban Jurík Tünde, Tóth Attila és Varga Katalin a tudatos vásárlás oktatására kínál módszertani ötlettárat. A lapszámban beszámolunk a felvidéki magyar iskolák belső életéről, bemutatjuk a Tornagörgői Alapiskolát, felhívjuk a figyelmet az SZMPSZ néhány pályázatára, valamint meghirdetjük a Katedra Polgári Társulás által szervezett Katedra-versenyek országos döntőit.

A digitális folyóirat megjelenését a Kisebbségi Kulturális Alap és a Magyar Tudományos Akadémia támogatja. A XXXI. évfolyam 9. száma ingyenesen elérhető a folyóirat honlapján: https://katedra.sk/folyoirat/

VISSZA