BÁZIS
search
search
HU / SK / ENG

Tag képe

BALOGH MAGDOLNA

2002: tudományos főmunkatárs: MTA ITI

2012: MTA BTK Irodalomtudományi Intézet

2019: ELKH BTK Irodalomtudományi Intézet

Kutatási területek:

  • 20. századi közép-és kelet-európai kultúrtörténet, eszmetörténet (elsősorban lengyel, orosz, magyar, alkalmanként szlovák és cseh irodalom)
  • a katasztrofizmus irodalma Közép-és Kelet-Európában
  • a huszadik század közepének, második felének irodalom- és eszmetörténeti problémái, a szocreál irodalmi irányzata Közép- és Kelet-Európában, a sztálinizmus kritikája a huszadik század második felében
  • közép-és kelet-európai összehasonlító irodalomtudomány elméleti és módszertani problémái

Válogatott publikációk:

Önálló kötetek:

Rabul ejtett értelmek: Írások közép-európai témákról. Budapest: Balassi Kiadó, 325p. (2017)

(Res Publica Nostra. Közép-és kelet-európai Összehasonlító Irodalomtudomány; 9)

Kiúttalan utakon. A katasztrofista irodalom Közép- és Kelet-Európában. Res Publica Nostra. Közép- és Kelet-európai Összehasonlító Irodalomtudomány 4, Budapest: Balassi Kiadó, 103p. (1993)

Tanulmányok:

MINORITÁSOK TOMPA ANDREA FEJTŐL S LÁBTÓL: KETTŐ ORVOS ERDÉLYBEN CÍMŰ REGÉNYÉBEN. HUNGAROLÓGIAI KÖZLEMÉNYEK (ÚJVIDÉK): 23 2 pp 51-66 (2022)

Énkeresés, családtörténet, trauma: Tompa Andrea A hóhér háza című regényének értelmezése. LITERATURA: 47 4 pp 447-463 (2021)

Irodalom, globalitás, lokalitás: a kultúraköziség kérdései Közép-Európában. KÖZÖSSÉGI KAPCSOLÓDÁSOK - TANULMÁNYOK KULTÚRÁRÓL ÉS OKTATÁSRÓL: 1 1-2 pp 86-96 (2021)

Világirodalom-koncepciók Közép-Európából nézve, in: Földes Györgyi;  Kovács Gábor;   Ladányi István;  Szávai Dorottya (szerk.): Kelet-Közép-Európa mint kulturális konstrukció. Budapest: Gondolat Kiadó, pp 230-240 (2021)

Wozu wird Regionalismus benötigt? : Über die Methodik des komparatistischen Instituts in Budapest und Möglichkeiten der regionalen komparatistischen Forschungen. In: Hölter Achim ;  Teichgraeber Stephan-Immanuel ;  Ferstl Paul (szerk.) Begegnungen zentraleuropaeischen Literaturwissenschaft : Norbert Bachleitner zum 65. Geburtstag gewidmet. Berlin: Weidler Buchverlag, pp 77.-96. (2021)

Mire jó a regionalizmus? A budapesti komparatisztikai műhely módszertanáról és a regionális komparatisztikai kutatások lehetsége irányáról, elfogultan. HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE: 65 3 pp 343-356 (2019)

The reportage and what surrounds it: Outlining the tradition and connections of two transitional genres in Hungarian literature. WORLD LITERATURE STUDIES: 11 1 pp 81-91 (2019) Fordító: Gyárfás Orsolya

Szlovákokról-- magyaroknak, Kalligram-módra. In: Balogh Magdolna (szerk.): Szomszédok a kirakatban: A szlovák irodalom recepciója Magyarországon 1990 után

Budapest: Reciti Kiadó, pp 53.-68. (2018)

The Professional Comparatist. In: Judit Görözdi;  Dobrota Pucherová (szerk.) Snímanie závojov z priestorov, miest a faktov. Bratislava: Ústav svetovej literatúry, Slovenská Akadémia Vied, pp 114-125 (2018) Fordító: Gyárfás Orsolya

Węgierska twórczość kobieca (w kontekście spóźnionej recepcji krytyki feministycznej). In: Grażyna Borkowska ;    Iwona Boruszkowska ;    Katarzyna Nadana- Sokołowska (szerk.): Wspólnota wyobrażona : Pisarki Europy Środkowej wobec problemów literackich, społecznych i politycznych lat 1914-1945. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, pp 189-204 (2017)

Aleksander Wat identitásai. In: Balogh Magdolna (szerk.): Választások és kényszerek. Zsidó önkép és közösségtudat Közép-Európában: Irodalom- és kultúrtörténeti tanulmányok. Budapest: Reciti Kiadó, pp 167-185 (2015)

A nyelv elrablása. (Nyelv és totalitarianizmus) LITERATURA: 29 2 pp 199-214 (2003)

Szerkesztett kötetek:

Szomszédok a kirakatban: A szlovák irodalom recepciója Magyarországon 1990 után. Budapest: Reciti Kiadó, (2018)

Választások és kényszerek. Zsidó önkép és közösségtudat Közép-Európában: Irodalom- és kultúrtörténeti tanulmányok. Budapest: Reciti Kiadó, (2015)

Fordítások:

Jozef Tancer: A soknyelvű Pozsony nyomában: Beszélgetések a régi város lakóival. Budapest: Lábnyom Könyvkiadó, 352 p. 2022.

Adam Bžoch: Pszichoanalízis a periférián: A pszichoanalízis története Szlovákiában. Budapest: Typotex Kiadó, 264 p. 2016.