BÁZIS
search
search
HU / SK / ENG

A BÁZISRÓL


A Bázis – Magyar Irodalmi és Művészeti Egyesület Szlovákiában az autonóm, független és szabad irodalom, művészet és tudomány képviseletében létrejött egyesület. Tagjai azok az alkotók, költők, próza- és drámaírók, irodalom- és művészetkritikusok, teoretikusok, filozófusok, képzőművészek, színészek, filmrendezők…, akik kötődnek Szlovákiához, és a magyar írásbeliség és művészet legtágabb értelemben vett reprezentációjára vállalkoznak. A Bázis célja, hogy lehetőséget nyújtson az együttgondolkodásra, a szakmai munkára, hogy tagjai inspirációt nyerjenek, egyéni lehetőségeik megsokszorozódjanak.

A szervezet felvállalja a szlovákiai magyar írásbeliség képviselete mellett a magyar irodalom közvetítését a szlovák irodalom, valamint a szlovák irodalom közvetítését a magyar irodalom felé. Elősegíti a tudományos-szakmai diskurzust a kortárs és a klasszikus magyar és világirodalmi szövegekről, a művészeti és filozófiai irodalomról, különös tekintettel a szlovákiai magyar irodalom alkotásaira. Ennek érdekében szakmai vitákat generál, közös tudományos összejövetelek, konferenciák, szimpóziumok, felolvasóestek, irodalmi és művészeti fesztiválok rendezésében vállal szerepet. Kapcsolatba lép azokkal a szlovák, magyar és világirodalmi irodalmi és művészeti társaságokkal, műhelyekkel, amelyek programja, irodalomról alkotott elképzelései rokon vonásokat mutatnak a Bázis-tagok elképzeléseivel. A Bázis tevékenysége érték- és vitaalapú, célja az egyéni és csoportvélemény artikulálásának elősegítése.

A Bázis részt vesz a progresszív kortárs irodalom és az élő írásbeliség folyamatainak alakításában. Éppen ezért élő kapcsolat kialakítására törekszik folyóiratokkal és kiadókkal. Elősegíti a tagság publikációs lehetőségeit, különösen a fiatal alkotók esetében, hangsúlyt fektet a tehetséggondozásra. Felhívja a tagság figyelmét a pályázati lehetőségekre.

A Bázis nemzetközi kapcsolatainak köszönhetően társszervezője volt többek között a 2019-ben a budapesti FUGA-ban tartott Performativitás a kortárs irodalomban és művészetekben konferenciának (Kassák Központ, Szépírók Társasága), 2020-ban társszervezője a Legere irodalmi versenynek (Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem), 2021-ben főszervezője a Transzkulturalizmus és bilingvizmus 4. konferenciának, a Bázis Fesztiválnak és a budapesti Szlovák műfordítói szemináriumnak.

A Bázis inspirálja a tagságot különféle munkacsoportok kialakítására, amelyek hálózatából épül fel maga a szervezet. A Bázis-tagok szabadon hozhatnak létre különféle csoportokat, pályázhatnak, léphetnek fel a szövetség képviseletében. Az egyes munkacsoportok kialakítása a tagság demokratikus joga.

A Bázis fontos céljának tekinti a tagság érdekvédelmét is. A szolidaritást – művészi, irodalmi és egzisztenciális értelemben is – alapvető feladatának tekinti.

VEZETŐSÉG


ELNÖK

ELNÖKSÉG

ELÉRHETŐSÉG, ADATOK


E-mail: bazis.lit@gmail.com, bazismuveszetiegyesulet@gmail.com

Postacím:

Bázis

Mikszáth u. 16.

936 01 Šahy

A számla adatai:

Bank: Československá obchodná banka a.s., pobočka Levice

A bank címe: Nám. Šoltésovej 11, 934 01 Levice, Slovenská republika

Számlaszám:

IBAN: SK41 7500 0000 0040 2993 3566

SWIFT/BIC: CEKOSKBX

IČO: 52718956

DIČ: 2121768737

Tagdíj: 20.- EUR

Junior tag: 10.- EUR

Támogató tag: 20+ EUR

(A tagdíjak egy naptári évre szólnak, a tagság kezdetétől függetlenül.)

Jelentkezés a Bázisba: az elnökség egyik tagjánál szakmai CV-vel és a szakmai tevékenységről készített listával (publikációs lista, kiállítások, filmek, alkotások, díjak stb. listája)

Bázis-honlap

Főszerkesztő: Németh Zoltán

Főszerkesztő-helyettes: N. Tóth Anikó

Szlovák nyelvi szerkesztő: Gabriela Magová

Angol nyelvi szerkesztő: Magdalena Roguska-Németh

Szerkesztőbizottság: az elnökség tagjai

Instagram: Radics Rudolf

YouTube: Béres Gábor, Németh Zoltán

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK