BÁZIS
search
search
HU / SK / ENG

Nagy Csilla

11. 10. Text

Výstava Csilly Nagyovej Negative value v Kaštieli Moravany

NEGATIVE VALUE. Vystavujúca: Csilla Nagy. Kurátorka: Noémi Czinege. Vernisáž: 14. 10. 2023 o 16:00. Trvanie výstavy: 14. 10. - 12. 11. 2023. Kaštieľ Moravany, Kostolecká 161/10, 922 21, Moravany nad Váhom. Otváracie hodiny: So-Ne: 10.00-17.00 h, iné dni možné po dohode. Vznik diel Csilly Nagy bol podporený formou štipendia z verejných zdrojov Fondu na podporu kultúry národnostných menšín – KULTMINOR. Facebook: https://www.facebook.com/events/864542648626253/

"Csilla Nagy vo svojich keramických objektoch skúma vzťah medzi človekom a prírodou, vzťah „ani s tebou, ani bez teba”. Stelesňuje ho v spojení tvaru (super)buriny a nádoby, čím reaguje na tisícročia trvajúci komplikovaný vzťah človeka k prírode. V tomto spracovaní sa burina stáva symbolom vzbury prírody, zatiaľ čo nádoba ako neolitický vynález odkazuje na proces technologickej evolúcie človeka.

Drancovanie prírody, vykorisťovateľské praktiky kapitalistického poľnohospodárstva, narúšanie rovnováhy nášho ekosystému a ľudského faktora v nich nie sú v diele Csilly Nagy novými témami. Sériu, ktorá začala vznikať v roku 2022, teraz tvorí 9 keramických diel, ktoré sa líšia veľkosťou a tvarom, ale všetky evokujú voľne rastúcu rastlinu. Superburiny, ktoré sú odolné voči čoraz silnejším chemikáliám vyvinutým človekom sa vďaka nim vydali na cestu hybridity, aby prežili nás ľudí. Táto mutácia je príkladom tzv. negatívnej hodnoty vo vzťahu k produktivite, čo je aj názov výstavy. Samotný termín pochádza od historického geografa a sociológa Jasona W. Moora, ktorý ho používa na opis javov, ktoré ukladajú biofyzikálne obmedzenie kapitálu tým, že brzdia obnovu potravín, práce, energie a surovín, čím znemožňujú poľnohospodársku revolúciu kapitalizmu. Patria k nim už spomínané zmutované rastliny, ale aj radikálne klimatické zmeny alebo vyčerpanie pôdy." (Noémi Czinege.)

SPÄŤ