BÁZIS
search
search
HU / SK / ENG

Lesi Zoltán

6. 3. Text

Prezentácia knihy Zoltána Lesiho V ženských šatách v Prešove a v Nitre

Pri príležitosti vydania slovenského prekladu knihy Zoltána Lesiho V ženských šatách sa na slovenskej akademickej pôde uskutočnia dve stretnutia s autorom. Podujatia sa budú konať v Prešove 11. marca o 14.00 v Univerzitnej knižnici PU a v Nitre 12. marca o 11.00 v budove Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF v miestnosti A-9. Na oboch stretnutiach knihu a autora uvedie básnik a prekladateľ Ján Gavura. Knihu do slovenčiny preložila Olívia Cselényi Fodorová a vydalo ju vydavateľstvo FACE. Usporiadatelia: Univerzitná knižnica PU v Prešove, Inštitút slovakistiky a mediálnych štúdií FF PU v Prešove, Inštitút streoeurópskych štúdií FF PU v Prešove, Ústav stredoeurópskych jazykov a kultúr FSŠ UKF v Nitre, Ústav maďarskej jazykovedy a literárnej vedy FSŠ UKF v Nitre.

SPÄŤ