BÁZIS
search
search
HU / SK / ENG

Balogh Magdolna

25. 2. Text

Prednáška Magdolny Balogh o kompratistike v Maďarsku v Ústave svetovej literatúry SAV

Prednáška Magdolny Balogh s názvom Komparatistika v Maďarsku včera a dnes: osobnosti, koncepcie, dielne sa uskutoční v Ústave svetovej literatúry SAV (Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, zasadacia miestnosť) - v prezenčnej aj online forme. Termín konania: 28. február 2024 (streda) o 10.00 hod.

Link na pripojenie cez Zoom
https://us06web.zoom.us/j/88113813275?pwd=jT7Y2waSQJeOHdkh7cxgRSlB1Xi0lS.1
Meeting ID: 881 1381 3275
Passcode: 406252

Viac informácií na webovej stránke Slovenskej akadémia vied:

"Prednáška ponúkne možnosť náhľadu do minulosti a súčasnosti maďarskej komparatistiky, ktorej začiatky siahajú do 19. storočia.  Predstaví vedecké osobnosti, ktorých podnety značne ovplyvnili ďalší vývoj disciplíny, ako aj najdôležitejšie vedecké školy porovnávacieho výskumu v Maďarsku. Vzhľadom na to, že sa smerovanie a metodológia výskumu formovali súbežne v maďarskej a zahraničnej literárnej komparatistike, je zaujímavé, že v istom ohľade to boli práve maďarskí literárni vedci, ktorí v značnej miere ovplyvnili metodológiu písania porovnávacích dejín európskych literatúr (AILC/ICLA). Prednáška tiež predstaví najdôležitejšie výstupy maďarskej komparatistiky (knižné edície, periodiká) a zameria sa na výzvy, ktorým dnes v Maďarsku porovnávací výskum čelí."

SPÄŤ