BÁZIS
search
search
HU / SK / ENG

SPÄŤ

Vyjadrenie Ilony Németh k výrokom ministerky kultúry Šimkovičovej

Keď som si vypočula slová ministerky kultúry Šimkovičovej, na chvíľu mi to vyrazilo dych a zastavil sa okolo mňa čas. Zazneli známe myšlienky a známa rétorika z minulosti, z 90. rokov, o ktorých som si myslela, že sa už nikdy nemôžu vrátiť, že sme ich už vyriešili a prekročili súbežne s odchodom Slotu a Mečiara zo scény.

Mala som pocit, že nastal čas, keď budem musieť odísť z krajiny, v ktorej žijem svoj každodenný život ako neoddeliteľná súčasť jej kultúry. Slovenská kultúra patrí len slovenskému ľudu, nie je zmiešavaním iných kultúr. „Tolerujeme iné národné kultúry, ale naša kultúra nie je zmiešavaním iných kultúr.“ Viktor Orbán hovorí vždy len o maďarskom ľude a mňa to vždy poburuje, pretože ani Maďarsko nie je čisto národným štátom. Ako môže predseda vlády hovoriť tak, že pritom nehovorí ku všetkým občanom svojej krajiny, že nezastupuje všetkých občanov?

V oficiálnej politickej rétorike na Slovensku je výraz občania Slovenska všeobecne akceptovanou a zaužívanou formuláciou. V jej udomácnení zohrala významnú úlohu aj domáca maďarská politická reprezentácia a predstavitelia a zástupcovia občianskych organizácií národnostných menšín na Slovensku. Oslovenie občania Slovenska sa vzťahuje na všetkých vrátane milióna občanov Slovenska patriacich k rôznym národnostným menšinám. Súčasná ministerka kultúry poškvrnila tento všeobecne akceptovaný konsenzus, a to absolútne neprijateľným spôsobom. Na celom svete, čiže aj v strednej Európe, každá bunka kultúry obsahuje DNA spolužitia a zmiešavania. Inak to ani nemôže byť, pretože tu žijeme spoločne, rôzne národy, rôzne menšiny, ľudia rôzneho vierovyznania a identity – a práve to je najväčšia hodnota kultúry ako takej: rozmanitosť, otvorenosť a inkluzívnosť.

Slová ministerky intoxikujú verejný diskurz, podnecujú exklúziu a nacionalizmus. Všetky menšiny a všetky národnosti kultúru Slovenska obohacujú, „vylúhovanie“ slovenskej kultúry je absolútne neakceptovateľné. Presne takto sa „vykopáva vojnová sekera“, v protiklade s tým, čo pani ministerka vo svojom prejave vyhlásila, takto sa podnecujú procesy, ktoré rozdeľujú obyvateľstvo krajiny. Vylúčiť kultúru milióna občanov a urobiť ju druhotriednou je neodpustiteľný hriech a krátkozrakosť.

Združenie Bázis sa pripája k vyhláseniu Ilony Németh.

Uverejnené v časopise Denník N spolu s názormi iných:

https://dennikn.sk/3666616/pani-ministerka-asi-nepostrehla-ze-sa-nepise-rok-1848-balla-koscova-rigova-kascak-a-dalsi-reaguju-na-vyhlasenia-simkovicovej-anketa/