BÁZIS
search
search
HU / SK / ENG

SPÄŤ
2023. 11. 16. 07:15 - 08:45
Nitra, Univerzita Konštantína filozofa v Nitre, Fakulta stredoeurópskych štúdií. Miestnosť: B 106. Nitra, Dražovská 4

Literárne besedy a čítačky II/2. Naše a cudzie. Beseda s Erzsébet Fanni Tóth a Diána Marosz. Moderátorka: Gabriella Petres Csizmadia