BÁZIS
search
search
HU / SK / ENG

O NÁS


Bázis – Maďarský literárny a umelecký spolok na Slovensku je združenie, ktoré vzniklo v záujme autonómnej, nezávislej a slobodnej literatúry, umenia a vedy. Jeho členstvo tvoria básnici a poetky, prozaičky a prozaici, dramatici, literárni a umeleckí kritici a kritičky, teoretici a teoretičky, filozofi, výtvarníci, herci a herečky, filmoví režiséri…, ktorí sa viažu k Slovensku a zároveň v najširšom zmysle reprezentujú maďarskú literatúru a umenie. Cieľom združenia je poskytovať príležitosť spoločného uvažovania, odbornej činnosti, aby jej členovia a členky získavali inšpiráciu a aby sa ich individuálne možnosti znásobovali.

Združene sa okrem reprezentácie maďarskej literatúry na Slovensku venuje sprostredkovaniu maďarskej literatúry v slovenskom a slovenskej literatúry v maďarskom prostredí. Podporuje vedecký a odborný diskurz o súčasných a klasických textoch maďarskej a svetovej literatúry, o umeleckej a filozofickej literatúre, so zvláštnym dôrazom na diela maďarskej literatúry vznikajúcej na Slovensku. Preto vytvára, organizuje a spoluorganizuje odborné debaty, spoločné vedecké stretnutia, konferencie, sympóziá, čítačky a umelecké festivaly. Nadväzuje kontakty s literárnymi a umeleckými spoločnosťami, ktorých program a predstavy o literatúre rezonujú s predstavami členstva spolku Bázis. Cieľom združenia je napomáhanie artikulácie individuálnych aj skupinových názorov.

Bázis sa zúčastňuje na vytváraní procesov progresívnej súčasnej a živej literatúry, a preto sa usiluje o vytváranie aktívnych vzťahov s periodikami a vydavateľmi. Napomáha publikačné možnosti svojho členstva, zvlášť mladých tvorcov, kladie dôraz na starostlivosť o talenty. Upozorňuje na možnosti uchádzať sa o granty a podporu.

Spolok inšpiruje svojich členov a členky k vytváraniu rozličných pracovných skupín, zo siete ktorých sa skladá vlastná organizácia. Členovia a členky spolku Bázis môžu slobodne vytvárať rôzne skupiny, môžu sa uchádzať o granty a podporu, vystupovať v mene združenia. Vytváranie pracovných skupín je demokratickým právom členstva.

Dôležitým cieľom združenia Bázis je ochrana záujmov svojho členstva. Za svoju základnú úlohu pokladá v umeleckom, literárnom aj existenciálnom význame solidaritu.

VEDENIE


PREZIDENT

PREDSEDNÍCTVO

KONTAKT, ÚDAJE


Vedenie

Predsedovia a predsedníčka: Anikó N. Tóth, József Juhász R., Zoltán Németh

Predsedníctvo: Éva Bolemant, Renáta Deáková, Miklós Forgács, Tünde Mészáros, Csilla Nagy, Szilárd Sánta

Kontakty, údaje

E-mail: bazis.lit@gmail.combazismuveszetiegyesulet@bazis

Adresa:

Bázis

Mikszátha 16

936 01 Šahy

Údaje o účte:

Banka: Československá obchodná banka a.s., pobočka Levice

Adresa banky: Nám. Šoltésovej 11, 934 01 Levice, Slovenská republika

Účet:

IBAN: SK41 7500 0000 0040 2993 3566

SWIFT/BIC: CEKOSKBX

IČO: 52718956

DIČ: 2121768737

Členské: 20 EUR

Juniorské členské: 10 Eur

Podporovateľ/ka: 20+ EUR

(Členské je na kalendárny rok, bez ohľadu na začiatok členstva).

Prihlásenie do spolku: u niektorého člena predsedníctva s profesijným CV a zoznamom odbornej činnosti (zoznam publikácií, výstav, filmov, diel, ocenení atď.)

Domovská stránka Bázis

Šéfredaktor: Zoltán Németh
Zástupkyňa šéfredaktora: Anikó N. Tóth
Jazyková redakcia v slovenčine: Gabriela Magová
Jazyková redakcia v angličtine: Magdalena Roguska-Németh
Redakčná rada: členstvo predsedníctva

Instagram: Radics Rudolf

YouTube: Béres Gábor, Németh Zoltán

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE