Veres Erika “Eredeti másolat”-sorozatának második darabja az Irodalmi Szemlében


Veres Erika “Eredeti másolat”-sorozatának Ciprusfa című második darabja az Irodalmi Szemle 2022/2. számában jelent meg. Teljes terjedelemben az Irodalmi Szemle honlapján olvasható.

Eredeti másolat

Ciprusfa

És amikor a levél, szárhoz kapcsolódva fává nő egy képen, semmi más nem történik tulajdonképpen, csak ennyi: a perspektíva kiszélesül. A fa-motívum leggyakrabban összetett mintaként és összetett szerkezetként jelenik meg a csempéken. Egy olyan tartalmi-szerkezeti kompozíció ez, amelynek minőségét a motívum történeti háttere, valamint a rész-egész viszony határozza meg. Nem meglepő módon, a régi világ türk embere is egyfajta eget-földet összekapcsoló elemként gondolt a fákra, amelyek mágikus kisugárzása megkönnyíti az átlényegülést földiből istenibe. Sámánoknak mászóka, madaraknak fészekrakó hely, a mindennapi embernek életfa. Kódok, amelyeknek jelentése több kultúrában is megfeleltethető egymásnak.

A pogány világ gondolati rendszerei azonban a vallás felvétele után általában módosulnak. A buddhizmus, a kereszténység, az iszlám vagy egyéb vallások elterjedése néhány motívum rendszerből való kikopását, eltűnését eredményezte, más motívumok jelentésükben módosultak vagy többértelművé váltak. Nyilván új képek is keletkeztek, amelyek beépültek a régi világ szellemi termékei közé. A csempékkel sem történt ez másként – kínai sárkányból bodros ottomán felhőcske lett, halpikkelyből tengeri hullám.”