Transzkulturalizmus és bilingvizmus 4. – program

A Bázis – Magyar Irodalmi és Művészeti Egyesület Szlovákiában szervezésében 2021. szeptember 8-9-én sorra kerülő Transzkulturalizmus és bilingvizmus 4. nemzetközi tudományos konferencia programja.

Helyszín: Hoffer Hotel (Hotel Zámocká Koruna u Hoffera, Svätoplukova 918/2, 949 01 Nitra-Zobor

2021. szeptember 8., szerda

13.55 Megnyitó: Bárczi Zsófia, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Karának dékánja

Szekcióvezető: N. Tóth Anikó
14.00 – 14.20 Dánél Mónika: A többnyelvűség poétikai, irodalomtörténeti és társadalmi lehetőségei
14.20 – 14.40 Magdalena Roguska-Németh: A transzkulturalizmus és a transznyelvűség jelensége a kortárs magyar irodalom kontextusában
14.40 – 15.00 Németh Zoltán: Hogyan írjunk transzkulturális irodalomtörténetet?
15.00 – 15.20 Vita
15.20 – 15.30 Kávészünet

Szekcióvezető: Petres Csizmadia Gabriella
15.30 – 15.50 Nagy Csilla: A transzkulturális szereplíra lehetőségei a szlovákiai magyar irodalomban
15.50 – 16.10 Mizser Attila: Transzkulturális kódok a szlovákiai magyar rendszerváltó szövegekben
16.10 – 16.30 Bárczi Zsófia: Transzkulturális jegyek Monoszlóy Dezső Menekülés Szodomából című trilógiájában
16.30 – 16.50 Vita
16.50 – 17.00 Kávészünet

Szekcióvezető: Csehy Zoltán
17.00 – 17.20 Vályi Horváth Erika: A traumafeldolgozás fordításirodalmi módozatai
17.20 – 17.40 Pénzes Tímea: A szlovák expat szerzők műveiben előforduló kultúraspecifikus kifejezések és vendégszavak fordítása
17.40 – 18.00 Veres Erika: Száz év hüzün – Ahmet Haşim 1921-ben megjelent kötetéről
18.00 – 18.20 Vita
18.20 – 18.30 Kávészünet

18.30 – 22.00 Kötetlen beszélgetés a Hoffer Hotelben

2021. szeptember 9., csütörtök

Szekcióvezető: Mizser Attila
9.00 – 9.20 Polgár Anikó: Az axis mundi motívuma Lesznai Anna Eltévedt litániák című kötetében
9.20 – 9.40 Csehy Zoltán: „Erósz irgalmas, lehet, hogy segít rajtuk” (Másságretorika, homoszexualitás, meleg emancipáció Márai naplóiban)
9.40 – 10.00 Radics Rudolf: „Bagdadban is olyanok a népek, mint Nyárligeten…” Transzkulturális kérdések Csabai László Szindbád, a detektív című kötetében
10.00 – 10.20: Vita
10.20 – 10.30: Kávészünet

Szekcióvezető: Ladányi István
10.30 – 10.50 N. Tóth Anikó: Transzkulturális elemek Macsovszky Péter Tantalópolis című regényében
10.50 – 11.10 Klajkó Dániel: Párbeszédkísérlet – a diaszpórák, valamint a szöveg és az olvasó diszkurzusának lehetőségei Németh Gábor Egy mormota nyara című regényében
11.10 – 11.30 Balázs Renáta: A guest in your country (Tompa Andrea: Haza)
11.30 – 11.50 Vita
11.50 – 12.00 Kávészünet

Szekcióvezető: Nagy Csilla
12.00 – 12.20 Ladányi István: Transzkulturális narráció Neven Ušumović isztriai horvát író novellisztikájában
12.20 – 12.40 Száz Pál: Haszidok a Kárpátok alatt – egy transzkulturális, regionális és kisebbségi kánon lehetőségeiről
12.40 – 13.00 Petres Csizmadia Gabriella: A sajátba zárt másság és a másikba zárt sajátosság megtapasztalása
13.00 – 13.20: Vita
13.20 – 13.30: Kávészünet

13.30: A konferencia zárszava: Németh Zoltán

Támogatóink:
Kultminor – Kisebbségi Kulturális Alap
Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem, Közép-európai Tanulmányok Kara