Száz Pál

Pataky Adrienn a kortárs magyar biopoétikáról

Pataky Adriennaz Art Anzix Színház Egyesület felkérésére tartott online előadást Biopoétika a kortárs magyar költészetben címmel. Az előadás olyan fogalmak értelmezésére vállalkozik, mint ökológiai líra, bioetika, antropocén, poszthumán, bioszemiotika, ökokritika, evolúciós líra, biopszichológia, genetikai líra, biopoézis – a kortárs magyar irodalom alkotásaiban. Az emberi test – állat – növény hármasában strukturálódó előadásban Pataky Adrienn a Pataky Adrienn a kortárs magyar biopoétikáról

Száz Pál anekdotikus útirajza az Alföldben

Száz Pál hibrid nyelvű, transzkulturális útirajzát közli az Alföld 2021. februári száma: “Egy Tin Ujević-kötetet csempészek a vászontáskámba, a hátizsákomat már teletömtem, oda nem fér, az is szennyes ruhákkal van kitömve, majd átrakom aztán. A totebagre Delacroix híres képének fedetlen keblű nőalakja kollázsolva, Jétől kaptam Franciából, Liberté-Egalité-Beyoncé. Mikor útra kelünk, vidáman lengeti a nem­zeti trikolórt Száz Pál anekdotikus útirajza az Alföldben

Csehy Zoltán: Arctalanság, arcadás, arcrongálás

Arc­ta­lan­ság, arc­adás, arc­ron­gá­lás: Ön­lát­ta­tá­si stra­té­gi­ák és disz­kur­zus­re­tori­kák ki­sebb­sé­gi kon­tex­tus­ban – ezzel a címmel jelent meg Csehy Zoltán kötete a BTK Iro­da­lom­tu­do­má­nyi In­té­ze­tének, a re­ci­tinek a kiadásában 2020 végén. Csehy monografikus könyve az ún. szlovákiai magyar irodalom fontos kérdéseit vizsgálja különféle aspektusokból. A könyv több fejezete is alapvető jelentőségű, útmutató – így például a kötetkezdő Arc, arcrongálás, maszkos Csehy Zoltán: Arctalanság, arcadás, arcrongálás