Petres Csizmadia Gabriella

Bandor Éva – Bázis-könyvek-sorozat

A napokban jelenik meg Bandor Éva felolvasásában Ladislav Fuks A hullaégető című regényének hangoskönyvváltozata. Rendezte és szerkesztette: Daniela Kapitáňová. A hangfelvételt Farnbauer Péter készítette. Kiadó: CITY REBOOT polgári társulás. Bandor Éva hangoskönyve a Bázis-könyvek sorozatának 7. darabja. Az eddigi Bázis-könyvek a következők: Bázis-könyvek 1. Csehy Zoltán: Grüezi! Fél év Svájc (Kalligram, 2020) Bázis-könyvek 2. Mellár Bandor Éva – Bázis-könyvek-sorozat

Petres Csizmadia Gabriella Récsei Noémi vendége

Petres Csizmadia Gabriella, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem tanára, a Bázis tagja is a vendége lesz Récsei Noémi televíziós és rádiós műsorvezető, a Vasárnap hetilap munkatársa beszélgetőestjének. A 2021. január 23-án 12.00 órakor az online térben sorra kerülő rendezvény a mesélés lélektanát járja körül, a mese funkcióját kisgyermekkorban. Jelentkezni kizárólag üzenetben lehet, a Récsei Noémi Petres Csizmadia Gabriella Récsei Noémi vendége

Csehy Zoltán: Arctalanság, arcadás, arcrongálás

Arc­ta­lan­ság, arc­adás, arc­ron­gá­lás: Ön­lát­ta­tá­si stra­té­gi­ák és disz­kur­zus­re­tori­kák ki­sebb­sé­gi kon­tex­tus­ban – ezzel a címmel jelent meg Csehy Zoltán kötete a BTK Iro­da­lom­tu­do­má­nyi In­té­ze­tének, a re­ci­tinek a kiadásában 2020 végén. Csehy monografikus könyve az ún. szlovákiai magyar irodalom fontos kérdéseit vizsgálja különféle aspektusokból. A könyv több fejezete is alapvető jelentőségű, útmutató – így például a kötetkezdő Arc, arcrongálás, maszkos Csehy Zoltán: Arctalanság, arcadás, arcrongálás