Nemes Z. Márió

Nemes Z. Márió és a poszthumán allegóriák

“A poszthumanizmus hibrid esztétikája lehet egy másik értelmezési irány. Nem szeretnék állást foglalni a poszthumanizmus kérdéseit-jelenségeit övező roppantul kiterjedt és indulatos hazai vitákban, mindössze jelzem, hogy A test ördöge kiállítás ideológiai dimenziói meglehetősen direkt módon kapcsolódnak e radikális diskurzushoz, melyet dióhéjban az emberközpontúságot a filozófiai világmegértésből kiradírozó, a létezők neutrális egymásmellettiségét hirdető, sőt, az ezek Nemes Z. Márió és a poszthumán allegóriák

Nemes Z. Márió Csáth Géza-díjas!

“Nemes Z. Márió (1982, Ajka) költő, kritikus, performer, esztéta, a hungarofuturista mozgalom élharcosa kapja idén a FISZ Csáth Géza-díját. Nemes Z. Márió a kortárs irodalom egyik legmarkánsabb hangú, és egyedi írásművészetet kidolgozó szerzője.” Gratulálunk! A díjat a FISZ szeptember 25-én pénteken 18.30-kor adja át Nemes Z. Máriónak a Neurológiai Klinikánál, a laudációt Gerőcs Péter író Nemes Z. Márió Csáth Géza-díjas!