Szervezet

A Bázis – Magyar Irodalmi és Művészeti Egyesület Szlovákiában az autonóm, független és szabad irodalom, művészet és tudomány képviseletében létrejött egyesület. Tagjai azok az alkotók, költők, próza- és drámaírók, irodalom- és művészetkritikusok, teoretikusok, filozófusok…, akik kötődnek Szlovákiához, és a magyar írásbeliség és művészet legtágabb értelemben vett reprezentációjára vállalkoznak. A Bázis célja, hogy lehetőséget nyújtson az együttgondolkodásra, a szakmai munkára, hogy tagjai inspirációt nyerjenek, egyéni lehetőségeik megsokszorozódjanak.

A szervezet felvállalja a szlovákiai magyar írásbeliség képviselete mellett a magyar irodalom közvetítését a szlovák irodalom, valamint a szlovák irodalom közvetítését a magyar irodalom felé. Elősegíti a tudományos-szakmai diskurzust a kortárs és a klasszikus magyar és világirodalmi szövegekről, a művészeti és filozófiai irodalomról, különös tekintettel a szlovákiai magyar irodalom alkotásaira. Ennek érdekében szakmai vitákat generál, közös tudományos összejövetelek, konferenciák, szimpóziumok, felolvasóestek, irodalmi és művészeti fesztiválok rendezésében vállal szerepet. Kapcsolatba lép azokkal a szlovák, magyar és világirodalmi irodalmi és művészeti társaságokkal, műhelyekkel, amelyek programja, irodalomról alkotott elképzelései rokon vonásokat mutatnak a Bázis-tagok elképzeléseivel. A Bázis tevékenysége érték- és vitaalapú, célja az egyéni és csoportvélemény artikulálásának elősegítése.

A Bázis részt vesz a progresszív kortárs irodalom és az élő írásbeliség folyamatainak alakításában. Éppen ezért élő kapcsolat kialakítására törekszik folyóiratokkal és kiadókkal. Elősegíti a tagság publikációs lehetőségeit, különösen a fiatal alkotók esetében, hangsúlyt fektet a tehetséggondozásra. Felhívja a tagság figyelmét a pályázati lehetőségekre.

A Bázis inspirálja a tagságot különféle munkacsoportok kialakítására, amelyek hálózatából épül fel maga a szervezet. A Bázis-tagok szabadon hozhatnak létre különféle csoportokat, pályázhatnak, léphetnek fel a szövetség képviseletében. Az egyes munkacsoportok kialakítása a tagság demokratikus joga.

A Bázis fontos céljának tekinti a tagság érdekvédelmét is. A szolidaritást – művészi, irodalmi és egzisztenciális értelemben is – alapvető feladatának tekinti.

Vezetőség

Elnök: N. Tóth Anikó, Juhász R. József, Németh Zoltán

Elnökség: Bolemant Lilla, Deák Renáta, Forgács Miklós, Mészáros Tünde, Nagy Csilla, Sánta Szilárd

Elérhetőségek, adatok

E-mail: bazis.lit@gmail.com, bazismuveszetiegyesulet@gmail.com

A számla adatai:

Bank: OTP Banka Slovensko a.s.

A bank címe: 813 54  Bratislava, Štúrova 5, Slovenská republika

Számlaszám:

IBAN: SK89 5200 0000 0000 1879 7345

BIC/SWIFT code: OTPVSKBX

Tagdíj: 20.- EUR

Junior tag: 10.- EUR

Támogató tag: 20+ EUR