BÁZIS
search
search
HU / SK / ENG

TÁMOGATÁS


Bank: Československá obchodná banka a.s., pobočka Levice

A bank címe: Nám. Šoltésovej 11, 934 01 Levice, Slovenská republika

Számlaszám: SK41 7500 0000 0040 2993 3566 SWIFT/BIC: CEKOSKBX