BÁZIS
search
search
HU / SK / ENG

Bandor Éva

18. 1. Text

S Évou Bandor sa zhovára Daniela Kapitáňová v Komárne, v Knižnici J. Szinnyeiho

S Évou Bandor sa zhovára Daniela Kapitáňová v Komárne, v Knižnici J. Szinnyeiho 26. januára 2023 (štvrtok) o 17.30.

SPÄŤ