BÁZIS
search
search
HU / SK / ENG

Dobry Judit

31. 5. Text

Judit Dobry – Na čom pracuješ tento týždeň?

Tento týždeň, ako aj nasledujúce týždne sa budú niesť „v znamení“ písania dizertačnej práce, práve z toho dôvodu som sa rozhodla venovať niekoľko myšlienok práve tomuto textu, ktorý nesie názov: Súčasná maďarská próza na Slovensku a jej slovenská prekladová recepcia. Dizertačnú prácu píšem v Ústave svetovej literatúry SAV pod vedením Judit Görözdi. Text poskytuje náhľad do dejín maďarskej literatúry písanej v Československu a na Slovensku. Stručne sa venuje jednotlivým hnutiam a fenoménom tejto literatúry, ako aj jednotlivým etapám slovenskej prekladovej recepcie od jej začiatkov až po súčasnosť. Ústrednú časť práce tvoria prípadové štúdie prezentujúce vo svetle jedného konkrétneho fenoménu tvorbu troch autorov – menovite Alfonza Talamona, Anikó N. Tóth, Gábora Kálmána, ktorých diela boli vydané aj v slovenskom preklade. S textom je samozrejme ešte veľa práce, časť z neho – jednu z prípadových štúdií mám v pláne publikovať časopisecky.

SPÄŤ