Zoznam členov

Eva Andrejčáková – prekladateľka, novinárka (SME)

Árvay Alica – spisovateľka, prekladateľka

B. Mánya Ágnes – spisovateľka

Baka L. Patrik – spisovateľ, poet, literárny vedec a vysokoškolský učiteľ (Univerzita J. Selyeho, Komárno)

Balázs Renáta – literárna vedkyňa, doktorandka (ELTE, Budapešť)

Bandor Éva – herečka

Bányai Éva – literárna vedkyňa, literárna historička, profesorka (Univerzita Bukurešť)

Barak László – básnik, publicista, vydavateľ (NAP)

Baranyai Dóra – poetka

Bárczi Zsófia – spisovateľka, literárna historička, docentka, dekanka FSŠ UKF v Nitre

Bartalos Tóth Iveta – spisovateľka

Beke Zsolt – literárny kritik, literárny vedec, redaktor, novinár

Benyovszky Krisztián – literárny vedec, profesor na FSŠ UKF v Nitre

Béres Gábor – zborový dirigent (Musica Aurea)

Bolemant Éva – kultúrna organizátorka (Bratislavské rožky)

Bolemant Lilla – literárna historička, kultúrna manažérka, vydavateľka (Womanpress)

Böszörményi Péter – prekladateľ, rockový spevák

Brutovszky Gabriella – literárna vedkyňa, redaktorka (Katedra)

Cs. Liszka Györgyi – spisovateľka, novinárka, šéfredaktorka časopisu Vasárnap

Csanda Gábor – literárny historik, literárny kritik, prekladateľ, šéfredaktor (Fórum Társadalomtudományi Szemle), vydavateľ (Madách Egyesület)

Csanda Máté – výtvarný kritik, vedecký spolupracovník Viedenskej Univerzity (Inštitút Dejín Umenia)

Bindics Gábor – kultúrny manažér

Blazsek András – mediálny umelec (Univerzita v Hong Kongu)

Bogyó Noémi – spisovateľka

Cséfalvay András – mediálny umelec, odborný asistent (Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava)

Cseh Gizella – literárna historička

Csehy Zoltán – básnik, spisovateľ, literárny historik, literárny kritik, prekladateľ, docent (Univerzita Komenského, Bratislava)

Csillag Lajos – básnik, multimediálny umelec, grafický editor (Kalligram)

Csutak Gabi – spisovateľka

Czucz Enikő – poetka, literárna vedkyňa, literárna kritička

Dánél Mónika – literárna historička, literárna vedkyňa (ELTE, Budapešť)

Danyi Gábor – literárny vedec

Deáková Renata – prekladateľka, literárna vedkyňa, kultúrna manažérka

Dékány Niki – herečka (Divadlo Andreja Bagara, Nitra), poetka, slamerka, kultúrna manažérka

Dér Asia – filmová režisérka

Dobry Judit – literárna vedkyňa, prekladateľka

Farkas Roland – multimediálny umelec

Ferdics Béla – sochár, grafik, ilustrátor, multimediálny umelec

Forgács Miklós – básnik, dramatik, režisér, dramaturg (Divadlo Thália, Košice)

Gazdag József – spisovateľ, športový novinár, publicista (Vasárnap)

Görözdi Judit – literárna historička, riaditeľka Ústavu svetovej literatúry Slovenskej akadémie vied

Gubis Vica – spisovateľka

Gužák Klaudia – poetka, grafička, maliarka, tatérka

Gyenes Gábor – maliar, grafik, mediálny umelec, dizajnér (Irodalmi Szemle)

Győry Attila – spisovateľ

Gyurász Marianna – poetka

H. Nagy Péter – literárny vedec, literárny kritik, vysokoškolský učiteľ (Univerzita J. Selyeho, Komárno)

Hajtman Kornél – básnik, prekladateľ, literárny vedec

Halász Rita – spisovateľka

Hégli Dusan – tanečník, choreograf, režisér, riaditeľ Tanečného divadla Ifjú Szivek

Hidas Judit – spisovateľka, kultúrna manažérka

Hizsnyai Tóth Ildikó – prekladateľka, teoretička prekladu a publicistka

Hizsnyai Zoltán – básnik, prekladateľ, redaktor

Hizsnyan Géza – divadelný kritik

Horváth Bianka – poetka, literárna kritička, redaktorka (Vasárnap)

Horváth Györgyi – literárna vedkyňa, literárna kritička

Hunčík Péter – spisovateľ, publicista, psychiater, etnopsychológ

Huťková Anita – literárna vedkyňa, prekladateľka, docentka na Filozofickej fakulte Univerzity Mateja Bela (Banská Bystrica)

Janković Nóra – spisovateľka

Janszo Orsolya – operná speváčka, študentka (Kráľovská hudobná akadémia – Haag, Konzervatórium, Bratislava)

Juhász Katalin – poetka, literárna kritička, publicistka (Új Szó)

Juhász R. József – básnik, performer, multimediálny umelec, kultúrny manažér

Kabai Lóránt – básnik, spisovateľ, redaktor

Karádi Éva – prekladateľka, kultúrna manažérka (Café Visegrad)

Kerekes Péter – filmový režisér

Kerekes Vica – herečka

Kormányos Ákos – básnik, spisovateľ, psychiater (Univerzita v Segedíne)

Korpa Tamás – básnik, literárny vedec, literárny kritik, kultúrny manažér

Korpás Árpád – sprievodca cestovného ruchu, podpredseda OZ Bratislavské rožky, publicista (Új Szó), moderátor (RTVS), doktorand (Univerzita J. Selyeho, Komárno)

Kovács Imrich – grafik, tatér

Krekovič Beck Tímea – spisovateľka, prekladateľka

Kuklis Katalin – literárna vedkyňa, dramaturgka, herečka (divadlo Vekker Műhely)

L. Varga Péter – literárny historik, literárny kritik, redaktor (Prae), odborný asistent (ELTE, Budapešť)

Ladányi István – básnik, literárny historik, literárny kritik, redaktor (Ex Symposion), prekladateľ, docent (Univerzita Pannon, Veszprém)

Macsovszky Péter – básnik, spisovateľ, prekladateľ, redaktor

Magová Gabriela – prekladateľka, šéfredaktorka časopisu Verzia

Marosz Ajna – flautistka

Marosz Diána – spisovateľka, publicistka, blogerka (SME)

Márványos Ágota – spisovateľka

Matrka Simon – animačný režisér, ilustrátor

Mellár Dávid – básnik, doktorand (Univerzita Komenského, Bratislava)

Mészáros Tünde – prekladateľka

Mizser Attila – básnik, spisovateľ, literárny historik, odborný asistent (Katolícka univerzita Károlya Eszterházyho, Eger), šéfredaktor časopisu Irodalmi Szemle

Mórocz Mari – spisovateľka, fotografka, filmová režisérka

N. Tóth Anikó – spisovateľka, literárna vedkyňa, vysokoškolská učiteľka (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre), redaktorka (Bázis), koordinátorka literárnej súťaže Legere a Katedra

Nagy Csilla – literárna historička, lektorka (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika), redaktorka časopisu Irodalmi Szemle

Nagy Csilla – maliarka, grafička, dizajnérka, mediálna umelkyňa

Nagy Hajnal Csilla – spisovateľka, poetka, prekladateľka, fotografka

Nagy Márta Júlia – poetka

Nemes Z. Márió – básnik, literárny kritik, literárny vedec, umelecký teoretik, odborný asistent (ELTE, Budapešť)

Németh Ilona – multimediálna umelkyňa, maliarka, sochárka, ilustrátorka, dizajnérka, profesorka

Németh Zoltán – básnik, literárny vedec, literárny kritik, redaktor (Irodalmi Szemle, Bázis), profesor (Varšavská univerzita)

Noszek Barbara – redaktorka (Womanpress)

Pálmai László – multimediálny umelec

Pénzes Tímea – spisovateľka, poetka, prekladateľka, literárna vedkyňa

Petneki Noémi – prekladateľka, autorka textov popularizujúcich poľskú literatúru

Petres Csizmadia Gabriella – literárna vedkyňa, docentka (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre), redaktorka časopisu Katedra, koordinátorka literárnej súťaže Legere a Katedra

Pézman Andrea – maliarka, grafička, dizajnérka, mediálna umelkyňa

Plonicky Tamás – spisovateľ, redaktor (Irodalmi Szemle-online)

Polgár Anikó – poetka, literárna vedkyňa, literárna kritička, prekladateľka, docentka na Univerzita J. Selyeho (Komárno)

R. Nagy Krisztián – spisovateľ

Radics Rudolf – básnik, literárny vedec, doktorand (UKF, Nitra)

Rakusa Ilma – poetka, spisovateľka, prekladateľka

Récsei Noémi – redaktorka (Rádio Pátria), moderátorka (RTVS), kultúrna a literárna manažérka

Reményi József Tamás – literárny kritik, redaktor, kultúrny a literárny manažér

Roguska-Németh Magdalena – literárna vedkyňa, literárny kritička, redaktorka (Acta Philologica), odborná asistentka (Varšavská univerzita)

Rožňová Jitka – poetka, prekladateľka, literárna vedkyňa, docentka (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre)

Sánta Szilárd – literárny vedec, literárny kritik, publicista (Új Szó)

Simon Attila – historik, riaditeľ Fórum inštitútu pre výskum menšín, docent (Univerzita J. Selyeho, Komárno)

Strieženec Alex – spisovateľ, publicista, hudobník, hudobný pedagóg, kultúrny manažér

Szarka Szilvia – prekladateľka, kultúrna a literárna manažérka (Café Visegrad)

Száz Pál – spisovateľ, literárny vedec, odborný asistent (Univerzita Komenského), redaktor (Kalligram)

Szávai Dorottya – literárna vedkyňa, prekladateľka, docentka (Univerzita Pannon, Veszprém)

Szeifert Natália – spisovateľka

Szigeti László – eseista, redaktor, vydavateľ (Kalligram)

Szőke Erika – maliarka, grafička, dizajnérka, mediálna umelkyňa

Tóth Kinga – poetka, spisovateľka, mediálna umelkyňa

Tóth Lilith Viktória – poetka, spisovateľka

Urbán Ákos – básnik, spisovateľ, sociológ

Václav Kinga – maliarka, grafička, mediálna umelkyňa, dizajnérka (Irodalmi Szemle)

Vályi Horváth Erika – prekladateľka, literárna vedkyňa

Veres Erika – poetka, prekladateľka, literárna vedkyňa, kultúrna manažérka

Vida Gergely – básnik, literárny vedec, literárny kritik

Vörös Gergely – básnik, prekladateľ, literárny kritik