Profil

Baka L. Patrik

Baka L. Patrik a Selye János Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének adjunktusa. 2018-ban védte meg doktori disszertációját A magyar alternatív történelmi regény címmel. Az említett műfajon túl foglalkozik még a steampunk szubzsánerrel, a populáris irodalom egyéb alkotásaival, valamint a kortárs magyar gyermek- és ifjúsági irodalommal is. Utóbbiak irodalomoktatásba való, innovatív integrációját kísérli meg ún. doboztankönyv-projektjének darabjaival, melyek egy folyamatosan változó, bővülő és többszerzős irodalomtankönyv létrehozása felé mutatnak. A hazai és külföldi folyóiratokban, magyar, szlovák és angol nyelven publikált tanulmányain, kritikáin és recenzióin túl eddig négy szakkötete jelent meg: a Függőhidak. Fejezetek a kortárs spekulatív fikció irodalmából (2016), a Kristályszilánkok. A világépítő történelmi mintázatok irodalmi manifesztációinak nyomában (2018), a Históriák. Tanulmányok és kritikák a távoli és közelebbi múltról (2020) és a Teljes gőzzel. Bevezetés a steampunk olvasásába (2020). Szakmunkáival párhuzamosan jelentek meg szépirodalmi alkotásai; lírát és prózát egyaránt ír. Eddig egy regénye (Az Égiek legendája, 2007) és egy elbeszéléskötete (Vérbókok, 2014) jelent meg, első verseskötete, a Tükör a nappalokra, menekülőút az éjszakának pedig a napokban várható a nyomdából. Tagja a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanácsnak (SZMAT) és az MTA külső köztestületének, valamint a SJE Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke mellett működő Variológiai Kutatócsoportnak és az MA Populáris Kultúra Kutatócsoportnak is.