Profil

Ladányi István

LADÁNYI ISTVÁN (1963) irodalomtörténész, szerkesztő, a veszprémi Pannon Egyetem oktatója, az Ex Symposion folyóirat szerkesztője.
Adorjánon (Vajdaság, Szerbia) született, Zentán nőtt fel, középiskolai tanulmányait Szabadkán végezte, 1987-ben szerzett magyartanári oklevelet az Újvidéki Egyetem BTK-n, 2008-ban PdD-oklevelet irodalomtudományból a Zágrábi Tudományegyetemen.
1991 óta Veszprémben él.
1985 óta publikál kritikákat, tanulmányokat, verseket és esszéket. 1988-tól 1991-ig az Újvidéki Egyetem BTK oktatója, 1989-től 1991-ig az újvidéki Új Symposion folyóirat szerkesztője, 1992-től 1996-ig a Veszprém Megyei Levéltár levéltárosa, 1992 óta a veszprémi Ex Symposion folyóirat alapító szerkesztője, 1997-től 2002-ig a veszprémi Napló napilap korrektora, majd szerkesztője, 2002-től 2008-ig a Zágrábi Egyetem BTK hungarológia szakának oktatója. 2009 óta a veszprémi Pannon Egyetem docense, 2013 és 2018 között a veszprémi Pannon Egyetemen működő Sziveri János Intézet vezetője, a Séd – Veszprémi Kritikai Lap egyik alapító szerkesztője (2015–2018), 2016 és 2018 között a Pannon Egyetem MFTK Irodalom- és Kultúratudományi Intézetének vezetője.
Érdeklődési területe a közelmúlt és jelen magyar irodalma, a délszláv és a közép-európai irodalmak. Kötetei: Emlékversek, Vár Ucca Tizenhét Könyvek, Veszprém, 1994; Távolságmutató, Vár Ucca Tizenhét Könyvek, Veszprém, 1996; Hősök, terek: Identitáskérdések és térproblémák közép-európai regényekben, Gondolat Kiadó, Budapest, 2012; Eresszai észrevételek: Esszék, tanulmányok, zEtna, Zenta, 2013.