Profil

Danyi Gábor

Danyi Gábor (irodalom)történész, (mű)fordító 1984-ben született Veszprémben. Egyetemi diplomáit az ELTE bölcsészkarának magyar nyelv és irodalom, valamint összehasonlító irodalomtudomány szakán szerezte. Doktori disszertációját, melynek témája a magyar szamizdat irodalom története a Kádár-korszakban, 2019 decemberében védte meg summa cum laude minősítéssel. Tanulmányait magyar, angol és lengyel nyelven publikálta. Rendszeresen fordít lengyel nyelvből, szakfordításai és műfordításai többek között a Replika, az Irodalmi Szemle, a Kalligram, valamint a 2000 című folyóiratokban jelentek meg. 2020-2021-ben az ÚNKP "Tudományra fel!" posztdoktori ösztöndíj keretében folytatja a kutatásait.

Honlap:
https://elte.academia.edu/GáborDanyi/