Profil

Deáková Renata

Renata Deáková, PhD. (1968, Bratislava)

V roku 1995 ukončila odbor slovenský jazyk, literatúra – hungaristika na FF UK v Bratislave. Neskôr obhájila PhD v odbore literárna veda na ÚSvl SAV. Od skončenia štúdií na vysokej škole sa venuje umeleckému prekladu súčasnej maďarskej prózy a drámy. Jej prvá knižná publikácia, preklad románu Pála Závadu Jadvigin vankúšik, bol v roku 2000 ocenený Cenou Jána Hollého. Prekladá tiež diela Pétera Esterházyho, Pétera Nádasa, Sándora Máraiho a divadelné hry Györgya Spiróa, Zoltána Egressyho, Jánosa Háyho, Istvána Örkénya a ďalších. Je zostavovateľkou a redaktorkou antológií a tematických čísel slovenskej literatúry v maďarských literárnych časopisoch (Lettre, Látó, ÉS…) a maďarskej literatúry v slovenských časopisoch (Revue svetovej literatúry, Vlna).
Venuje sa aj kultúrnemu manažmentu a prezentáciám tvorby slovenských autorov v zahraničí.