Profil

Veres Erika

Veres Erika (Érsekújvár, 1986)

2005 és 2010 között a Pozsonyi Comenius Egyetem bölcsészkarának hallgatójaként magyar nyelv és irodalom – német nyelv és irodalom szakpárosításban szerzett diplomát. Alap-, ill. mesterfokú szakdolgozatainak témái a századforduló lírájához, valamint a kortárs német nyelvű prózához kapcsolódnak, Else Lasker-Schüler és Zoë Jenny munkásságán keresztül.

2012 óta doktori tanulmányokat folytat a törökországi Isztambul Egyetem Germanisztika Tanszékén, ahol a századforduló német, török és magyar nyelvű költészetét vizsgálja.

Szépirodalmi tevékenységei közül megemlítendő első verseskötete, a Duett a sárban, amely 2019-ben jelent meg a Kalligram Kiadónál.*

A szerző egyéb publikációi (versek, versfordítások, interjúk, tudósítások, tanulmányok) az Irodalmi Szemlében, a Kalligram folyóiratban, a SziF Online internetes portálon, illetve az alább megjelölt konferenciakötetekben érhetők el:

Wirkung des Bösen auf Körper und Geist. Analyse narrativer Techniken und philosophisch-psychologischer Umwandlungen in ausgewählten Werken von Herta Müller und Saskia Hennig von Lange. In: Szabolcs János (Hrsg.): Umwandlungen und Interferenzen. Studien aus dem Bereich der Germanistik, GBG 13. Praesens Verlag, Wien 2016.

Das Raumkonzept in Angelika Overaths Roman Flughafenfische. In: Sándorfi, Edina – Sata, Lehel (Hg.): Grenzenlosigkeit. Transkulturalität und kreative Schreibweisen in der deutschsprachigen Literatur. Pécser Studien zur Germanistik, Praesens Verlag, Wien 2017.

Subjektivation und Identitätsformung im Prozess des GEHEN's. Gedankliche Wege von Thomas Bernhard und Jenny Erpenbeck. In: Baltes-Löhr, Christel – Kory, Beate Petra – Şandor, Gabriela (Hg.): Auswanderung und Identität. Erfahrungen von Exil, Flucht und Migration in der deutschsprachigen Literatur. Transcript Verlag, Bielefeld 2019.

E-mail: vereseri@gmail.com

*A Duett a sárban c. kötet recepciójához:

Csanda Gábor: Bazári pompa https://dunszt.sk/2019/03/14/bazari-pompa/

Nagy Csilla: "Harsogó füvű kert", in: Nagy Csilla: Privát dialektika, Madách, Pozsony 2020.