Petres Csizmadia Gabriella – N. Tóth Anikó: Legere

Petres Csizmadia Gabriella – N. Tóth Anikó Legere. Módszertani kézikönyv a modern irodalomtanításhoz (Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem, Közép-európai Tanulmányok Kara, Nyitra, 2020) című könyve a Bázis-könyvek sorozatának 3. kiadványaként jelent meg. A kötet a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézete által szervezett Legere Irodalmi Verseny 10. évfordulójára jelent meg. A versenyt 2011 óta hirdeti meg az intézet mellett működő Arany A. László Polgári Társulás, célcsoportjai a szlovákiai magyar középiskolások. A vetélkedő célja többek között “az olvasás iránti vágy felkeltése, a szépirodalom megkedveltetése, egy-egy életmű árnyalt megismertetése, az ismeretanyag bővítésével pedig az érettségire való felkészülés segítése.” A Legere-verseny Petres Csizmadia Gabriella ötlete nyomán indult útjára, névadója pedig Polgár Anikó. A kötet bevezető fejezeteiben az olvasók megismerkedhetnek a Legere történetével, az egyes versenyévfolyamok témáival (Kosztolányi Dezső, Örkény István, a szlovákiai magyar irodalom, irodalom és szerelem, József Attila, Mikszáth Kálmán és a kortárs magyar irodalom, Arany János, a kortárs magyar irodalom, Csáth Géza – Kaffka Margit – Radnóti Miklós, Márai Sándor – Szabó Lőrinc), valamint az egyes előadókkal, előadásokkal, kísérőrendezvényekkel (a Legerén fellépett többek között Tolcsvai Nagy Gábor, Fodor Péter, Csobánka Zsuzsa, Tőzsér Árpád, Benyovszky Krisztián, Nagy Csilla, Németh Zoltán, Brutovszky Gabriella, Bárczi Zsófia, N. Tóth Anikó, Mizser Attila, Grendel Lajos, Vančo Ildikó, Hrbácsek Magdaléna, Kuklis Katalin, Gál Tamás, Fenyő D. György, Fűzfa Balázs, Száz Pál, Laboda Róbert, Gyenge Veronika, Polgár Anikó, Radics Rudolf, Pethőné Nagy Csilla, Köteles Judit, Csehy Zoltán, Arató László, Gazdag József, Mellár Dávid, Jitka Rožňová). Petres Csizmadia Gabriella és N. Tóth Anikó továbbá külön fejezetet szenteltek a Legere feladattípusainak, megjegyezve, hogy “A Legere Irodalmi Verseny fókuszában az olvasási és az értelmezői tevékenység áll, amelyet csak harmadik komponensként egészít ki az ismeretszerzési szándék.” Ez a fejezet is rendkívül alapos, (ön)reflexív, a módszertani célok pontos megfogalmazása és a részletekbe menő kategorizáció jellemzi, amely sokat segíthet a könyvet forgató pedagógusoknak, szakembereknek, diákoknak, olvasóknak. A könyv további része az eddigi tíz Legere Irodalmi Verseny feladatlapjait tartalmazza, amelyet a feladatlapok megoldásai követnek. A kötet utolsó része, melléklete a Legere Irodalmi Verseny előadásait tekinti át, amelyet a hivatkozott szakirodalom listája követ zárásként. Petres Csizmadia Gabriella – N. Tóth Anikó Legere. Módszertani kézikönyv a modern irodalomtanításhoz című kötete egyszerre dokumentuma a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetében végzett tudományos, pedagógiai és irodalomnépszerűsítő munkának, illetve kreatív összefoglalása a szerzőpáros eddigi didaktikai, irodalomszervezői és irodalomnépszerűsítő tevékenységének.