Pénzes Tímea Jan Rozner-fordítása A folyó c. “másfajta Duna-antológiá”-ban

Megjelent Pénzes Tímea Jan Rozner-fordítása A folyó című antológiában – arról, hogyan hajókázott anno a főszereplő ötévesen Pozsonyból (többek közt a ribizliboráról híres) Dévénybe, amit édesanyja szamárköhögésére írt fel receptre az orvos.

A folyó. Egy másfajta Duna-antológia (Kalligram Kiadó) az összes Duna menti ország irodalmából igyekezett meríteni és a szövegeket képek is kiegészítik. Az eredeti német kiadás óta (a Der Fluss 2018-ban jelent meg németül a salzburgi Jung und Jung Verlagnál, szerkesztői Király Edit és Olivia Spiridon) a kötet jócskán bővült, ez a bővített változat jelent meg 2020-ben szerb, idén ősszel pedig magyar nyelven. Szlovák kiadását is tervezik.

„Szerkesztői, Király Edit és Olivia Spiridon, a Duna-antológiák szokásos szerkezetétől eltérően nem földrajzi rendben, hanem kultúrtörténeti témák szerint rendezték el az irodalmi művekből, útirajzokból, néprajzi leírásokból vett szemelvényeket. A kötet 23 fejezetből áll, ezek mindegyikét kultúrtörténeti bevezetővel látták el. A magától értetődő Duna-témákon túl, ilyenek például a halak, a hidak, az ártéri ligetek, a városok, a forrás és a torkolat, számos fejezet foglalkozik történeti és szimbólikus témákkal, mint például a háború, a vereségek, a Duna színei és jelentései.”