Németh Zoltán Tektonikájáról Tanos Márton írt kritikát a Literán

Németh Zoltán Tektonika (Kalligram, 2021) című verseskötetéről Tanos Márton írt kritikát a Literán A tapasztalás erotikája címmel:

“A Tektonika rendkívül érzéki kötet. Nem csupán annyiban, hogy az érzékeknek, érzeteknek és érzelmeknek komoly szerep jut benne, hanem legalább annyira a gondolat síkján is, az anyagi és a szellemi szféra dolgainak, valamint a közöttük tapasztalható összefüggések megragadásának igyekezete, a tapasztalások birtokbavétele iránti vágy értelmében. Ez a vágy érezhetően végigvonul a köteten, függetlenül attól, hogy milyen az adott szöveg hangoltsága, vagy hogy milyen érzékekre igyekszik épp hatást gyakorolni. Testeket, tereket megízlelni, megszagolni, megismerni, megtapintani, bejárni, átélni mindent és minden lehetséges érzékkel (sőt, azokon túl is), a vonzó és a taszító dolgokat, extázist és fájdalmat, az elképzelhető szenvedések mindegyikét egyaránt, a szövegek sokféle mélységet rejtenek magukban. Mintha a Tektonika minden verse egy-egy, a valóság(ok)ról szerezhető tapasztalatok „összességének” szimbolikus megragadására irányuló kísérlet lenne. A szó szerint értendően erotikus versek mellett ilyen, átvitt értelemben vett erotika szövi át a Tektonika verseit, ennek köszönhető az is, hogy a versek érzelemvilága igen széles spektrumon mozog.”

Tanos Márton kritikája teljes terjedelemben a Literán olvasható.