Németh Zoltán hálózatelméleti könyvéről B. Kiss Mátyás írt

Németh Zoltán Hálózatelmélet és irodalomtudomány (NAP Kiadó, Dunaszerdahely, 2018.) című könyvéről B. Kiss Mátyás írt kritikát az Irodalomtörténet 2020/4. számába:

“Németh Zoltán Hálózatelmélet és irodalomtudomány című tanulmánykötete két szempontból is úttörő vállalkozás: nemcsak azért, mert a hálózatelmélet irodalomtudományi alkalmazási lehetőségeinek önálló, magyar nyelvű kötetet korábban még senki sem szentelt, hanem azért is, mert – az addigi magyar nyelvű munkák többségével szemben – a vizuális modellezést állítja a középpontba, azaz nemcsak absztrakt hálózatok elképzelésére kéri fel az olvasót, hanem a képi megjelenítés erejére is támaszkodik.”

“Németh Zoltán könyve egyedülálló vállalkozás a magyar irodalomtudományban. A szerző kreatív és bátor megközelítésmódja, széles látóköre és szintetikus gondolkodásmódja olyan inspiratív erőt kölcsönöz munkájának, amely messze elhomályosítja a vállalkozás gyengéit. Megfontolandó ötlete a hálózatelméleti és a hermeneutikai gondolkodás összekapcsolására tett javaslat. (37.) Az irodalomtörténész szemszögéből már maga az adat is „értelmezésre szoruló” tény (7.), hiszen már egyetlen adat kiértékelése is hermeneutikai műveletek sorozatát követeli meg. Ez a szintetikus elméleti szempontból reflektált megközelítésmód gyümölcsöző lehet. Azt hiszem, hogy a hálózatkutatás irodalomtudományi alkalmazásának következő lépéseiben fontos kérdés lehet még a komplex, önépítő rendszerként felfogott hálózatok szinkróniájára és diakróniájára való elméleti reflexió (ugyanis a „kimerevített” hálózati ábrák igen gyakran szinkrón metszetként tételeződnek).”

B. Kiss Mátyás kritikája teljes terjedelemben az Irodalomtörténet folyóirat oldalán olvasható el.

A kötet letölthető a szerző honlapjáról.