Németh Zoltán az antropológiai posztmodern újabb fejleményeiről

Németh Zoltán is előad az ELTE BTK „Hagyomány és újítás az irodalomban” kutatócsoportja által megrendezett A 20–21. századi elbeszélő próza a magyar és a világirodalomban című online konferencián. Bővebb információk az esemény Facebook-oldalán.

Időpont: 2021. május 20-21.

A részvétel regisztrációhoz kötött.

Regisztrálni az alábbi e-mail címen lehet: murzsa.timea@btk.elte.hu.

Az online konferenciára való belépéshez szükséges Zoom-linket a regisztráció után küldik el.

A 20-21. századi elbeszélő próza a magyar és a világirodalomban.

Az ELTE BTK Tématerületi Kiválósági Program „Hagyomány és újítás az irodalomban” kutatócsoportja konferenciája.

(2021. május 20-21.)

2021. május 20. (Csütörtök)

8.50. Bollobás Enikő: Megnyitó

I. Szekció: 9.00 – 11.00

Elnök: Lőrincz Csongor

9.00 – 9.20

Kulcsár Szabó Ernő: Az epika hangolása – hangulat és atmoszféra között

9.20 – 9.40

Hansági Ágnes: A magyar századforduló modern narratív fikciós prózája. Jókai Mór: A ki a holta után áll bosszut

9.40 – 10.00

Dobos István: Az idő entrópiája – a hangulat poétikája (Krúdy Gyula: Boldogult úrfikoromban …)

10.00-10.20

Tátrai Szilárd: A gáncs nélküli lovagok stílusa. Az ironikus értelmezés lehetőségei Szerb Antal novelláiban

10.20-11.00

Vita

11.00-11.30

Kávészünet

II. Szekció: 11.30-13.00

Elnök: Bónus Tibor

11.30-11.50

Kulcsár-Szabó Zoltán: Narratív szerződések

11.50-12.10

Gintli Tibor: Személyiségfelfogás és narratív megjelenítés viszonya az Aranysárkány szövegében

12.10-12.30

Bengi László: Elbeszélésmódok Kosztolányi korai novelláiban

12.30-13.00

Vita

13.00-14.00

Ebédszünet

III. Szekció: 14.00-15.30

Elnök: Gintli Tibor

14.00-14.20

Bónus Tibor: Nevek a nevek alatt – a szerzőség titkáról (Proust: A fogoly lány)

14.20-14.40

Molnár Gábor Tamás: “Pilleszaltó, pávaszem”: a molylepke lánghalála Pynchon Súlyszivárványában

14.40-15.00

Jenei Gyöngyvér: A fordítás nyomai. Thomas Pynchon Gravity’s Rainbow című regénye magyarul

15.00-15.30

Vita

15.30-16.00

Kávészünet

IV. Szekció: 16.00-17.30

Elnök: Molnár Gábor Tamás

16.00-16.20

Oláh Szabolcs : Az érzékiség és a halál zavaros, mély imagináriusa – Jonathan Littell: Jóakaratúak

16.20-16.40

Smid Róbert : A szörny mint integrálhatatlan ágencia. A monsztrőzitás megváltozott diskurzusa a spekulatív fikcióban

16.40-17.00

Sipos Balázs: „Az, hogy mi a regény, tudja mind két fél: főként titok.” Gyászfantázia, szexuális és grammatikai egyesülés A szív segédigéiben

17.00-17.30

Vita

2021. május 21. (Péntek)

V. Szekció: 9.00-11.00

Elnök: Kulcsár Szabó Ernő

9.00-9.20

Lőrincz Csongor: Regionalitás, narratíva, fordítás (Bodor Ádám)

9.20-9.40

Szabó Gábor: Kihajózás. Fényviszonyok Krasznahorkai Az utolsó hajó című elbeszélése körül

9.40-10.00

Bánki Éva: Állatságok a rendszerváltás utáni magyar prózában

10.00-10.20

Németh Zoltán: Az antropológiai posztmodern prózapoétika újabb fejleményei a magyar irodalomban

10.20-11.00

Vita

11.00-11.30

Kávészünet

VI. Szekció: 11.30-13.00

Elnök: Dobos István

11.30-11.50

Z. Varga Zoltán: Önéletrajzi formák a kortárs magyar és világirodalomban

11.50-12.10

Balajthy Ágnes: Az autofikció alakzatai a kortárs magyar prózában

12.10-12.30

Beke Ottó: Az adatosítás zárványai. Online buborékok és kitaszítottság Marc-Uwe Kling QualityLand című regényében

12.30-13.00

Vita

13.00

Kulcsár-Szabó Zoltán: Zárszó