Nagy Hajnal Csilláé az év verse!

Nagy Hajnal Csilla: Az utolsó ember a Földön című költeménye lett a kulter.hu irodalmi-kulturális portálon a 2020-as év verse! A tavalyi év lírai termését Tinkó Máté tekintette át. A vers az Irodalmi Szemle 2020/6-os Németh Zoltán-számában jelent meg:

“Az Irodalmi Szemle Németh Zoltánt 50. születésnapja alkalmából köszöntő, tematikus lapszámának böngészése során botlottam bele Nagy Hajnal Csilla versébe, ahol az utolsó ember, aki történetesen egy férfi, már lemond minden reményről, de azért még hátralévő kis idejét tölti a Föld nevű bolygón. Felfedezi mindeközben magának az állatokat, ám nem a bibliai Noé szándéka vezérli, hiszen a küldetéstudatot is elvesztette. A vers, ha tetszik,

egy időn túli idő és tér része, amelynek keretein belül felesleges a pánik, és felesleges a kérdésfeltevés is.

Tekintete az állatok világa felé fordul, lemond a logocentrizmusról, hierarchiájának csúcsán pedig már nem az ember áll. Vagy legalábbis nem áll ember a csúcson, hanem egy olyasféle koegzisztencia sejlik föl, amelynek mikéntjéről egyelőre, innen nézve, nincs tudomásunk. De az első alkotások, mint a fecskék, már elkezdtek kirepülni.”

Tinkó Máté 2020 KULTkölteményei (TOP 10) című írása a kulter.hu, Nagy Hajnal Csilla verse az Irodalmi Szemle oldalán olvasható el, az Irodalmi Szemle egész, Németh Zoltán 50-száma is letölthető.