Miklós Forgács: Rozhlasová hra: Dante – Nový život (Rádio Devín)

Dnes, 14. 8. 2021 o 18.30 online v Rádiu Devín rozhlasová hra, adaptácia Miklósa Forgácsa Dante – Nový život. Autor textu: Dante Alighieri. Autor rozhlasovej dramatizácie: Miklós Forgács.

Ma, 2021. szeptember 14-én 18.30-kor a Rádio Devínben Forgács Miklós Dante-adaptációja, Az új élet hallgatható meg.

Miklós Forgács vo svojej nekonvenčnej adaptácii (špeciálne pripravenej pre RTVS k Danteho výročiu) nepristupoval k jeho látke pietne, ale snaží sa dopátrať ku koreňom už spomínanej „energie tvorby”, ktorá sa od objektu lásky (ako iniciátorovi) obracia do autorského subjektu a stáva sa tak zrkadlom akýchsi tvorivých múk autora, ktoré majú rôzne podoby, odrážajú rôzne formy, žánre, prístupy aj v rovine textu, aj v potenciále realizácie. Cieľom teda nie je stavať pomníky, ale porozumieť a preniesť túto komplikovanú (a tak trochu elitársku) látku do súčasného sveta s prežitkom, iróniou, ale i vážnosťou a úctou ku klasike, ktorá nás presahuje.”