Miklós Forgács – Na čom pracuješ tento týždeň?

„Na more som takmer nestihol ani pomyslieť.“ „Odkrojill si si časť mojej šovinistickej pozornosti.“ „František Miko v jednom osobnom rozhovore uviedol, že v dotyku s dielom je dôležité ‘vedieť byť s ním sám’.” „Prenikavý pohľad síce mám.“ „Nemôžem počúvať Rekviem, lebo si pri ňom predstavujem Mozarta, ako obhrýza svoju vlastnú ruku, ktorá píše a pritom hovorí ‘ďakujem’ sluhovi Walseggovho grófa!“ „Pokiaľ ide o moje ‘látanie z rôznorodých kúskov’, nuž ja to nazývam slobodné komponovanie textov; ich štruktúra evokuje chaotické a mnohoraké jazyky bytia a vychádza z poznania, že dnešnú komplikovanú podobu ženského sveta jedným ťahom štetca ani zaokrúženou fabulou či iskrivou tézou neuchopíš.“ „Vrátiš tú stoličku tam, kam patrí, alebo ju tam necháš stáť ako maternicu?“ „Sviatok, ako vytrhnutie z každodennosti, rovnako ako moment premeny života v systéme neopakovateľného, je výrazným momentom akcií happeningového charakteru.“ „S neutíchajúcim úžasom dôverčivo pozorujem, ako rastieš.“ „Neurónová sieť sa odohráva v komplexných vzťahoch, ktoré sú v istých momentoch prepojené s jednoduchosťou, nedostatočnou súčasťou človeka.“ „Čitateľovi chcem ponúknuť imaginatívne cvičenie, ktoré mu umožní dotknúť sa svojho hladu po Bohu.” “démon_tt je rozporuplná záhadná ťažko definovateľná a v konaní nepredvídateľná entita – v tejto jej charakterovej hmlistosti sa však skrýva vysoký tvorivostný potenciál:“ „Bývam v husto zastavanej štvrti obytných domov približne z doby ľadovej.“ „Ako miesta liminality, kúpele nie sú ani prírodou, ani kultúrou, ani absolútnou slobodou, ani absolútnou disciplináciou, ale skôr miestami povolených hraníc a stávania sa.“ „Kozľa sa narodilo na povykriačovaných, škáravých, zapáchajúcich doskách v maštali.“ „To všetko ju míňalo.“ „Dobre sme vedeli, že ten príbeh so žihlavou je úvodom nejakej veľkej hry, predzvesťou katastrofy.“ „Bažiaci po sexe, ako vlkolak po krvi.“ „Iná je koncepcia dvojitého ochranného obalu s odsávaním medzipriestoru, ktorý je guľového tvaru – vo vnútri z ocele a zvonka z betónu.“ „Pravda je vždy privilégiom niekoho iného.” „Prirodzene, dejiny zločincov a porazených sa bez jednostrannosti či glorifikácie píšu ťažšie než príbehy obetí a víťazov.“ „budapešť: môj čas stratený v dunaji sa tu raz opät objaví“ „pohyb nie je transformácia” „Ó, stresci, zahrúz v prchlivosti, v hneve ťa, lotra!“ „Takéto silné víno pijú neriedené iba bohovia.“

Hľadám kontext.

(Autori citátov: Dominik Tatarka, Daniela Kováčiková, Július Fujak, Tereza Oľhová, Ján Johanides, Stanislava Chrobáková-Repar, Anne Carson, Ján Kralovič, Taťjana Lehenová, Liza Gennart, Michael Paul Gallagher, Martin Kočiš, Anna Kiliánová, Ivana Rumanová, Pavel Vilikovský, Mária Modrovich, Danilo Kiš, Nina Rapi, Milan Blaha a Tibor Bucha, Eva Filová, Peter Šulej, Katarína Kucbelová, Pavol Országh Hviezdoslav, Rastislav Ballek)