Ladányi István: Hizsnyai Zoltán a Dombosfeszten

Kiküldött tudósítónk, Ladányi István exkluzív beszámolója

Két évtizede rendezik meg a vajdasági (szerbiai) Kishegyesen a Dombosfeszt (rock-, pop-, etno-pop-, jazz-) zenei fesztivált ilyentájt, júliusban, és a rendezvényhez a kezdetektől hozzá tartoznak az irodalmi programok. Számos vajdasági és nem vajdasági magyar író mellett a Dombosi történetek – remix 2021 vendége volt július 10-én este Hizsnyai Zoltán, a Bázis tagja is. Bozsik Péter költő, szerkesztő beszélgetett vele, leginkább Hizsnyai Minden ugyanott című gyűjteményes kötetéhez kapcsolódóan. Ennek megfelelően végtére is életút-beszélgetés kerekedett az irodalmi estből. Szó volt a színészi, a gépészi, majd költői pályakezdésről, a különböző szerkesztői munkákról, hangsúllyal a Kalligramnál eltöltött éveken, körbejárták Hizsnyai helyeit Rimaszécstől Kassán át Pozsonyig, s megidéztek embereket Tőzsértől Szigeti Lászlón át Farnbauer Gáborig, hosszasabban időzve Grendel Lajosnál.

Kérdező és kérdezett egymás régi jó ismerői, így sok szó esett közös érdeklődésükről, a természettudományok, a matematika, a fizika és kvantumfizika meg az irodalmi gondolkodás kapcsolatairól, persze mindenről a Hizsnyaira jellemző iróniával és öniróniával. Az irónia csapásain tovább csatangolva aztán a felolvasásokkal megszakított-összekötött beszélgetés kikerülhetetlen témája lett Tsúszó Sándor irodalmi munkássága és életútja is. Bozsiknak most sem sikerült lépre csalnia Hizsnyait, úgyhogy arra irányuló kérdéseiről, hogy végül is akkor ki találta ki Tsúszót, Hizsnyai rutinosan terelte a szót afelé, hogy hiszen Tsúszó megvolt és megvan, nem kellett kitalálni, csak fel kellett fedezni a hagyományból, amikor szükség mutatkozott rá. És innen már nem volt megállás, Tsúszó-versek hangzottak el, hallottunk Tsúszó-pénzekről és Tsúszó-segélyről, a vízre írt Tsúszó-versek rekonstrukciójának lehetőségeiről, továbbá a híres-neves, szitává lyuggatott kispiszniczei indigóról, az eredetiről és a hamisítványról, amelyek lyukassá gépelt betűhelyei a Tsúszó-életmű rekonstrukciójának végtelen lehetőségeire nyílnak.

Bozsik Péter ügyesen adagolt kérdéseinek hatása az irodalmi estet követően is kitartott, és Hizsnyai mester a plyeszkavicák és lángosok, bácskai pálinkák, sörök és borok mellett folytatott éjszakai anekdotázás kiapadhatatlan kútfejének bizonyult. Közös szállásunk lévén e sorok írójának abban a páratlan irodalmi szerencsében volt része, hogy Tsúszó Sándor legendásan jó álmot biztosító horkolásának hű rekonstrukcióját is élvezhette egészen reggelig. Végtelen tenger morajlása, óriás sziklák görgetése, hegyi kecskék patáinak gyors csattogása, roppant jégyhegyek tömbjeinek tengerbe szakadása, bocsaiktól elszakított jegesmedvék szomorú bömbölése visszhangzott a bácskai éjszakában, a Tsúszó-univerzum archetipikus kutatásának további lehetőségei felé csábítva.