Ladányi István és Németh Zoltán a nagyváradi Értelmiségi karriertörténetek… konferencián

Ladányi István és Németh Zoltán is részt vesz a Partiumi Keresztény Egyetem, BTK, Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszéki csoport – [MTA] ELKH BTK Irodalomtudományi Intézet, Nagyvárad – Budapest Értelmiségi karriertörténetek, kapcsolathálók, írócsoportosulások 4. című konferenciáján, amelyre hosszú idő után nem online formában kerül sor, hanem Nagyváradon, június 16–18. között, Boka László és Biró Annamária szervezésében. A Bázis tagjainak előadásai és a konferencia programja:

Ladányi István (Pannon Egyetem, Irodalom- és Kultúratudományi Intézeti Tanszék, Veszprém)

Nemzedéki fellépés, csoportreprezentáció, egyéni karrierek. Az újvidéki Új Symposion folyóirat első nemzedékének összehasonlító karriervizsgálata

Az Új Symposion folyóirat első évfolyamainak szerkesztői – egyúttal a folyóirat meghatározó szerzői – egy kivétellel a vajdasági magyar kultúra meghatározó alakítói: szerzői, szerkesztői, irodalomtudósai, kritikusai, intézményvezetői lettek. A nemzedék kifejezetten konfrontatívan lépett fel, és az idősebb nemzedékek tagjainak kereszttüzében építette csoportidentitását. A symposionisták ugyanakkor kifejezetten támogatták a csoporttagok egyéni értelmiségi azonosságának a létesítését is, és az egyes alkotók a folyóirat működésének első éveiben felismerhető alkotói arcra tettek szert. Az első nemzedék által alkotott szerkesztőség 1971-es felszámolását követően a csoporttagok a korábban már körvonalazódott alkotói pályákat folytatják, egyéni utakon, néha egymás útjait keresztezve is, de a közös Symposion-hagyomány örököseként. A jelen vizsgálat az Új Symposion történetéhez kapcsolódó kutatás részeként arra irányul, hogy a közös fellépésnek, a csoportidentitásnak, a közös alkotói gyakorlatoknak mennyire volt szerepe a későbbi egyéni karriertörténetekben, mi és hogyan manifesztálódott a közös nemzedéki narratívából az önreprezentációkban.

Németh Zoltán (Varsói Egyetem, Neofilológiai Kar, Magyar Tanszék, Varsó)

Transzkulturális hálózatok (Csehy Zoltán: Grüezi! Fél év Svájc)

A transzkulturalizmus olyan szerzőket, művészeti alkotásokat, kulturális jelenségeket képes újszerű nézőpontok felől értelmezni, amelyek a nyelvi és kulturális határátlépések terében léteznek. Wolfgang Welsch a mixeltségre, a permeációra, a hibriditásra, valamint a kultúrák külső hálózatos összekapcsoltságának tapasztalatára, míg Ariana Dagnino a határokon való áthatolás, az utazás, az örökös úton levés jelenségeire figyelmeztet ezzel kapcsolatban. Csehy Zoltán Grüezi! című kötete több szinten épít transzkulturális hálózatokat, kulturális és földrajzi értelemben is kozmonomád identitást, a többkultúrájúság, kulturális keveredés és csere eseményeit megjelenítve.