L. Varga Péter a Líra, poétika, diskurzus-kötetben

L. Varga Péter „rohanó vas sorsba zárva” – Gép, szerkezet és technika Szabó Lőrinc költészetében című tanulmányát is tartalmazza a Líra, poétika, diskurzus (2021) című kötet, amely mint “interdiszciplináris vállalkozás a lírai diskurzusok személyjelölő konstrukcióit, azok jellemzőinek és poétikai jelentőségének a vizsgálatát helyezi a kutatás fókuszába.” A tanulmánykötet “Alapfeltevése az, hogy a lírai diskurzusokban a személyjelölő konstrukciók sajátos, műnem- és műfajspecifikus mintázatokat alkotnak, amelyek lényegi szerepet kapnak a poétikai hatás létrejöttében.”

L. Varga Péter tanulmánya Szabó Lőrinc költészetének biopolitikai és biopoétikai aspektusairól értekezik, pontosabban testiség és gép oppozíciójának kérdéseiből indul ki: “Költészet és valóság ilyetén kiasztikus struktúrába rendezése föld és ég, azaz lent és fent, földi perspektíva és az ősi vágy, a repülés horizontjában Szabó Lőrincnél ugyanolyan reflektált költői mozzanatsor, mint az ember és gép hasonlításából következő belátások az isteni vs. mechanisztikus vagy szerkezeti vonatkozásában.”

A Laczkó Krisztina és Tátrai Szilárd által szerkesztett Líra, poétika, diskurzus című kötet L. Varga Péter, Tolcsvai Nagy Gábor, Kulcsár-Szabó Zoltán, Balázs Imre József, Domonkosi Ágnes – Kuna Ágnes, Mészáros Márton és mások tanulmányaival szabadon letölthető és olvasható.