Krekovič Beck Tímea riportja Gombaszögről

Krekovič Beck Tímea riportja Gombaszögről, a gombaszögi táborról, illetve interjúja a gombaszögi tábor szervezőjével, Orosz Örssel.

“Pozorujeme stožiar. Pre mňa je celkom hypnotický. Veje na ňom vlajka, ktorá je pastišom erbov Rákócziovcov a Tökölyovcov. Premýšľam, komu vôbec niečo takéto napadne vytvoriť. Dnes duje prudký vietor, čiže sa mi nikdy neukáže celá, stále vidím len farebné útržky. Červené, zelené šmuhy vo vetre.”

A teljes szöveg a Kapitál oldalán olvasható.