Konferenciafelhívás: Transzkulturalizmus és bilingvizmus 4.

Nemzetközi tudományos konferencia a BÁZIS szervezésében

Az utóbbi évtizedek társadalmi változásai felerősítették a szépirodalomban azokat a folyamatokat, amelyek a nyelvfelfogások és identitásképzetek újrafogalmazásában érdekeltek. A transznacionalizmus, a transzkulturalizmus, a két- és többnyelvűség olyan kulcsfogalmakká váltak, amelyek nélkül nehezen értelmezhetőek az utóbbi évek világirodalmának egyes alkotásai és szerzői. Mindez szoros kapcsolatban áll a kisebbségi irodalmak helyzetének újradefiniálásával, valamint a másság és idegenség újraértelmezésének lehetőségeivel is.

A Bázis által szervezett konferencia előadásai azokat a határfeszültségeket kívánják vizsgálni a szépirodalomban, amelyek a migráció, a többnyelvűség, a transzkulturalitás, a transznacionalizmus, az interkulturalitás, a kisebbségi irodalom, a hibriditás, a transzlokalitás, az extraterritorialitás, a diaszpóra és a nomadizmus felől értelmezhetőek. A tágan értett vizsgálódási terület:

 • a kisebbségi és határon túli irodalom
 • a transzlingvális, nyelvváltó szerzők szövegei és életműve
 • a két nyelv, két kultúra (magyar, szlovák, német, angol, zsidó, roma, székely, palóc…) kontextusában formálódó irodalom 
 • két/soknyelvű szerzők szövegeinek és életművének vizsgálata főként az utóbbi évtizedek közép-európai irodalmában
 • az idegen nyelvű vagy tükörfordításszerű szövegrészletek, utalások szerepe az egyes irodalmi alkotásokban
 • az expatriált és migráns irodalom
 • fluid, hibrid, kozmonomád identitások az irodalomban
 • a határátlépések morfológiája az irodalomban

A konferencia nézőpontok és megközelítések sokaságával kívánja feldolgozni a téma lehetőségeit, célja új koncepciók, újfajta értelmezési eljárások kidolgozásának inspirációja, különösen a szlovákiai magyar, a magyar, továbbá a közép-európai, illetve a tágabb értelemben vett világirodalom kontextusában. Reményeink szerint a konferencia előadásai tanulmánykötetben is napvilágot látnak majd.  

A konferencia időpontja: 2021. szeptember 8-9.

A konferencia tervezett helyszíne: Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara, Nyitra, Dražovská 4.

A konferencia szervezője: Bázis – Magyar Irodalmi és Művészeti Egyesület Szlovákiában (https://bazis.me/)

Részvételi díj nincs.

Jelentkezés: Németh Zoltán, nemetx@gmail.com

Jelentkezési határidő: 2021. augusztus 22.

Az eddigi három konferencia anyaga az interneten:

 1. https://nemethzoltan.wordpress.com/2018/11/04/transzkulturalizmus-es-bilingvizmus/
 2. https://nemethzoltan.wordpress.com/2018/11/17/transzkulturalizmus-bilingvizmus-pluricentrikus-nyelvek/
 3. https://nemethzoltan.wordpress.com/2020/07/17/transzkulturalizmus-es-bilingvizmus-iii/