BÁZIS
search
search
HU / SK / ENG

SUPPORT


Bank: Československá obchodná banka a.s., pobočka Levice

Address: Nám. Šoltésovej 11, 934 01 Levice, Slovenská republika

IBAN: SK41 7500 0000 0040 2993 3566 SWIFT/BIC: CEKOSKBX