Dánél Mónika tanulmánya

Dánél Mónika Többnyelvűség és lokalitás. Magyar és román érintkező narratívák 1989-ről című tanulmányában az új világirodalom, illetve a transznacionális irodalomtudomány nézőpontja, a nem nemzeti keretben koncipiált lokális kontextus felől vizsgál olyan regényeket, “amelyek szerzősége románként és magyarként nevesíthető, ám éppen az 1989-es romániai eseményekkel, illetve a romániai kommunizmussal való kapcsolatuk révén érintkező narratívákként közös kulturális és társadalmi múltat teremtenek.” A vizsgált korpusz a következő: Dumitru Ţepeneag: Hotel Europa, 1996, magyarul: Európa Szálló (ford. Németi Rudolf, 2002); Carmen-Francesca Banciu: O zi fără preşedinte, 1998; Mircea Cǎrtǎrescu: Orbitor. Aripa dreaptă, 2007, magyarul: Káprázat. A jobbszárny (ford. Koszta Gabriella, 2019); Florina Ilis: Cruciada copiilor, 2005, magyarul: Gyerekek háborúja (ford. Koszta Gabriella, 2009); Adrian Petrescu: Dansul focului sau 21, 2010; Tompa Andrea: A hóhér háza, 2010; Bogdan Suceavă: Noaptea când cineva a murit pentru tine, 2010, magyarul: Éjszaka valaki meghalt érted (ford. Vallasek Júlia, 2021); Papp Sándor Zsigmond: Semmi kis életek, 2011; Láng Zsolt: Bestiarium Transylvaniae. A föld állatai, 2011; Dragomán György: Máglya, 2014; Radu Pavel Gheo: Disco Titanic, 2016; Vida Gábor: Egy dadogás története, 2017; Király Farkas: Sortűz, 2018.

A tanulmány bibliográfiai adatai is elérhetőek.