Csehy Zoltán kritikája N. Tóth Anikó Selmecbánya-regényéről az Élet és Irodalomban

Csehy Zoltán írt kritikát az Élet és Irodalom Ex libris-rovatába N. Tóth Anikó A szalamandra mosolya című regényéről:

“N. Tóth Anikó retorikai profizmusa biztonságérzetet ad, a regiszterek keverése feszültségtereket hoz létre: így vezethető vissza például a női test tapintása és a kálváriatervezés ugyanarra a szenzitivitásra. A női test a tudás és megismerés orgánuma is, az egymásra rétegződő monológok a privát és a kulturális emlékezet hálózatait egyaránt éltetik, történetből történetbe, sorsból sorsba, korból korba lépünk, mígnem ez a sok-sok szólam a város kihangosított beszédévé nem válik. A női lét sokszor kénytelen meghúzni magát a peremen, kénytelen lemondani a teremtés jogáról („A kép remekmű. Ám nem fedhetjük fel a mester kilétét”), máskor a saját testről, s van olyan történet is, melyben a női kreativitás a tréfában érvényesíti magát, vagy a tökéletesen időzített érzékiségben, esetleg egy tárgyban (Amália, a csembaló), szoborban kezd el teljes értékű és öntörvényű életet élni. Ez a legendárium egészen közel marad a fizikaihoz, de a mágikus-mitikus érzékeléstől sem szakad el.

(Kalligram Kiadó, Budapest, Dunaszerdahely, 2022, 360 oldal, 2990 Ft, 8 EUR)

Csehy Zoltán kritikája N. Tóth Anikó regényéről teljes terjedelemben, a reklám megtekintése után, az Élet és Irodalom honlapján olvasható el.