Csehy Zoltán kötetéről Boka László írt kritikát az Irodalomtörténeti Közleményekbe

Csehy Zoltán: Arctalanság, arcadás, arcrongálás. Önláttatási stratégiák és diszkurzusretorikák kisebbségi kontextusban (Budapest: reciti, 2020) című kötetéről Boka László írt kritikát az Irodalomtörténeti Közlemények 125. évfolyamának 2021/6. számába:
A lapszám tartalma:
Bartók István: „…nem lesz nehéz a retorikusok előírásaival indokolni…”. Laskai Csókás Péter az imádságról
Szalisznyó Lilla: Textológiai és filológiai megfontolások Jókai Mór regényadaptációinak (újra)értelmezése kapcsán – Az arany ember példája
Műhely
Balázs Mihály: Új javaslat a késői Balassi krakkói olvasmányaira
Szilágyi Márton: Petőfi A szerelem országa című versének filológiai kérdéseihez
Textológia
Domokos Mariann: A folklorisztika szövegfogalmai és textológiai gyakorlata
Adattár
Mészáros Kálmán: „Szegény Pápai sógor”. Újabb adatok Mikes Kelemen rokonsági hálójához
Lőcsei Péter: Vázlatok, versek, szövegváltozatok Weöres Sándor csöngei füzeteiből
Szemle
François II Rákóczi: Confession d’un pécheur. Traduite du latin par Chrysostome Jourdain. Edition critique (Szász Géza)
Fazekas Mihály (Studia Litteraria 59 [2020], 3–4. sz.) (Gáborjáni Szabó Botond)
Angyalosi Gergely: Az állandó és a változó. Tanulmányok és kritikák (Deczki Sarolta)
Csehy Zoltán: Arctalanság, arcadás, arcrongálás. Önláttatási stratégiák és diszkurzusretorikák kisebbségi kontextusban (Boka László)