Csehy Zoltán Cselényi-könyvéről írt kritikát Szarvas Melinda az ÉS-be

Csehy Zoltán Cselényi László-könyvéről (Aritmikus képzelet. Avantgárd zene, Chance Poetry és epikus gravitáció Cselényi László műveiben. Kalligram Polgári Társulás – Kalligram Könyv- és Lapkiadó Kft., Dunaszerdahely–Pozsony, 2021, 180 oldal, 2100 Ft) írt kritikát az Élet és Irodalom legújabb számába Szarvas Melinda:

“Szinte észrevétlenül jelent meg Csehy Zoltán kimondottan érdekes tanulmánykötete Cselényi Lászlóról. Alighanem a helyinek hitt érdekeltség lehet a halkság oka, holott Csehy a közölt írásaiban nemhogy a (cseh)szlo­vákiai magyar irodalmi közeg határait átlépve mutatja be a Cselényi-életmű izgalmas vonásait, de az irodalomértés és -elemzés szempontrendszerét is bátran (és szükségszerűen) egészíti ki elsősorban a zeneértés vonatkozó aspektusaival. Adott tehát egy mára kevéssé ismert, „határon túli” kategóriába szorítható életmű, ami ráadásul az ugyancsak nehézkesen kezelt (neo)avantgárd markáns jegyeit mutatja, és egy bátor, sokoldalú irodalomtörténész, aki bár persze regisztrálja az adódó nehézségeket és hátráltató tényezőket, azokat hangsúlytalanul hagyva úgy ír egy hiánypótló monográfiát, hogy nem is a hiányt hangsúlyozza, hanem választott tárgyának gazdagságát.

A nehézségek leküzdésének nagyon jó módját választotta Csehy, tudniillik nem klasszikus értelemben vett irodalomtörténeti elemzéseket végez, hanem „részint a kortárs zenei mozgások újabb paradigmáihoz közelítve, részint a kortárs irodalmi mozgások felől aktuális olvasási stratégiákat is felvillant”. Mindezeket megelőzően Csehy Zoltán pontosan megmutatja azt az irodalomtörténeti közeget is, amelyben Cselényi életműve született, és azt is, amelyben az első időkben értelmeződött. A kötet első szövegei szükséges igazodási pontokat jelölnek ki, amelyek segítségével az egyre összetettebb művészeti szempontokat kibontó részletes műelemzések is befogadhatókká és élvezetesekké válnak.”

A kritika teljes szövege – reklám megtekintése után – az Élet és Irodalom oldalán olvasható.