Csehy Zoltán a májusi Jelenkorban

Csehy Zoltán verseit közli a Jelenkor májusi száma: “Csehy Zoltán versei folytatják a szerzőtől jól ismert invenciózus kortárs műalkotás-parafrázisokat-továbbgondolásokat.” (Görföl Balázs) Bán Zsófia pedig Mészöly Miklós-tanulmányát Szigeti Lászlónak ajánlja. A lapszámról bővebben Görföl Balázs ír a Jelenkor oldalán: “Mészöly Miklós a Jelenkor-hagyomány talán legfontosabb írója, ezért a szerző születésének centenáriumi évében folyóiratunk a januári szám után ismét tematikus összeállítással jelentkezik. A Mészöly-életmű roppant gazdagságát jelzi, hogy a blokk ezúttal is igen szerteágazó. Szó esik Mészöly és a tanítvány, Nádas Péter irodalmi kapcsolatáról (Bán Zsófia nagy filológiai-szellemi kalandutakat bejáró tanulmányában), Tolsztoj és Dosztojevszkij hatásáról (Mikola Gyöngyi átfogó értekezésében), a fényképek szerepéről a talán legnépszerűbb Mészöly-regényben, Az atléta halálában (Visy Beatrix minuciózus elemzésében) és a Mészöly-művek nem humanizált állatfiguráiról (Károlyi Csaba aprólékos, példákban gazdag esszéjében). Egy írói munkásság elevenségét és hatását persze nemcsak a lankadatlan irodalomtörténeti érdeklődés tanúsítja, hanem a szépirodalmi továbbélés is, Mészöly Miklós életműve pedig ebből a szempontból is rendkívüli. A Mészöly-hatás újabb szép eleme a lapban Grecsó Krisztián novellája: szikár, visszafogott, egyszerre érzékien gazdag és analitikusan pontos ábrázolása egy férfi és egy nő eseménytelen boldogságának.”