Cs. Liszka Györgyi írása az apák napjáról a Vasárnapban

Cs. Liszka Györgyi írása az apák napjáról a Vasárnapban jelent meg:

Az apák napját ellentétben az anyák napjával Szlovákiában is, Magyarországon is egy napon ünnepeljük, június harmadik vasárnapján.

Ilyenkor illenék külön köszönetet mondanunk azoknak, akik anyáink mellett, velük együtt, rosszabb esetben helyettük felneveltek, irányt, követendő viselkedésmintát, tartást adtak életünknek. Idén ez a vasárnap június 19-ére esik, azaz most kell majd megölelni, megajándékozni az édes- és jó nevelőapákat, nagypapákat, kifejezésre juttatni irántuk érzett hálánkat. Ameddig még lehet, megerősíteni, hangsúlyozni összetartozásunkat. A nagy magyar összetartozás napja után két héttel ők is megérdemlik az ünneplést, főleg, ha nem csak nemzettek, hanem a nemzetnek hasznos, jóérzésű tagjává is neveltek bennünket.

És ahogyan anyák napja tájékán nem győzzük hangsúlyozni, hogy egyáltalán nem természetes az a rengeteg áldozathozatal, amit az édesanyák és a jó nevelőanyák gyermekeikért megtesznek, ugyanez érvényes az apákra is. Mondhatjuk, persze, és igaz is, hogy aki családot alapít, aki új életet ad, annak kutya kötelessége gondoskodni is róla, ám a gondoskodás nem egyenlő az önfeláldozással. Márpedig egy gyermek születése után, ahogyan az anyák, az apák többsége is jó időre lemond a saját kényelméről, érdekéről pontosan úgy, ahogy ezt gyerekként ő maga otthon megtapasztalta. Nemhiába tartja magát az állítás, hogy a társadalom, ha tetszik, a nemzet legfontosabb eleme a család, hiszen legott ott dől el, milyen ember válik belőlünk. Szolidáris, munka- és felelősségmegosztó, építő, vagy önző, a tettek és következményeik alól kibúvó, romboló. Az elfogadás, a tolerancia, a mások tisztelete ugyanis otthon kezdődik. Az első számú tekintély, apánk és anyánk viselkedésmintája rajzolódik ki a mi viselkedésünkön is, még ha öntudatra ébredésünk folyamán más minták át-átrajzolják is, tudattalanunkból életünk végéig előbukkan őseink habitusa.”

Cs. Liszka Györgyi írása teljes terjedelemben a nyomtatott Vasárnap 2022/24. számában, illetve a Vasárnap honlapján olvasható.