Benyovszky Krisztián Hamis orosz klasszikusok szlovák kivitelben c. előadása a BTK Irodalomtudományi Intézet konferenciáján

Benyovszky Krisztián Hamis orosz klasszikusok szlovák kivitelben címmel tart előadást a BTK Irodalomtudományi Intézet konferenciáján ma, 2022. április 21-én 11.25-kor. A konferencia eladásai online követhetők, link a konferencia programjában:

Világirodalom és nemzeti irodalmak

/ World Literature and National Literatures

nemzetközi tudományos konferencia / International Conference

Szervezők / Organized by:

BTK Irodalomtudományi Intézet / Magyar Irodalomtörténeti Társaság Összehasonlító Irodalomtudományi Tagozat / „A 19. századi magyar irodalom politikai gazdaságtana” (PolEcoLit) Lendület Kutatócsoport /

Institute for Literary Studies, Research Center for Humanities / Hungarian Comparative Literature Association / „Political Economy of Hungarian Literature” MTA–BTK Momentum Research Group

Időpont / Date: 2022. április 21–22. / 21­–22 April, 2022

Helyszín / Venue: BTK Irodalomtudományi Intézet, 1118 Budapest, Ménesi út 11–13, Klaniczay-terem

Az esemény online követhető / Join online:

április 21. / 21 April:

https://us06web.zoom.us/j/88277836668?pwd=ekw2Q285OVZHdktPSy9EL05OdFFTUT09 (Meeting ID: 882 7783 6668, Passcode: 190607)

április 22. / 22 April:

https://us06web.zoom.us/j/81355837117?pwd=MFRVdWRCZXNxVEZRMkZXNnJ3c3FkQT09 (Meeting ID: 813 5583 7117, Passcode: 046745)

A konferencia részletes programja / Conference program

2022. április 21., csütörtök / Thursday, 21 April, 2022

9.15: Megnyitó / Opening

9.30 – 10.20 I. Jeney Éva-emlékelőadás. Séllei Nóra (DE): A recepció mint a világirodalom és a nemzeti irodalom metszéspontja, avagy Austen, Mansfield és Woolf Magyarországon

10.20 – 10.35: Vita / Discussion

10.35 – 10.45: Kávészünet /Coffee Break

10.45 – 12.45: Világirodalom és regionalitás. A közép-(kelet-)európai paradigma / World Literature and Regionalism. The (East)-Central European paradigm

A szekció elnöke / Chair: Z. Varga Zoltán (BTK ITI)

10.45 – 11.05: Balogh Magdolna (BTK ITI): Regionalitás és világirodalom

11.05 – 11.25: Medve Zoltán (Eszéki Egyetem): Közép-Európa és fordíthatósága. Közép-Európa elméleti megközelítései és irodalmainak fordítási gyakorlatai horvát–magyar vonatkozásban

11.25 – 11.45: Benyovszky Krisztián (Nyitrai Egyetem): Hamis orosz klasszikusok szlovák kivitelben

11.45 – 12.05: Gaál Gabriella (PTE): Az 1989-es rendszerváltás reprezentációi a kortárs női magyar és lengyel prózában: A város mint emlékezet

12.05 – 12.45: Vita / Discussion

12.45 ­– 13.45: Ebédszünet / Lunch Break

13.45 – 15.15: Nyelv, történelem, identitás transznacionális kontextusban / Language, History, Identity in a Transnational Context

A szekció elnöke / Chair: Séllei Nóra

13.45 – 14.05: Földes Györgyi (BTK ITI): Valahavolt avantgárd nőírók külföldön, avagy Földes Jolán és Kádár(-Karr) Erzsébet transznacionális érvényesülési stratégiái

14.05 – 14.25: Hörcher Eszter (PPKE): Visszatükröződések. Kortárs és történeti társadalomábrázolás Tóth Krisztina és Sofi Oksanen műveiben

14.25 – 14.45: Deczki Sarolta (BTK ITI): Egy analfabéta a világirodalomban: a nyelvi, kulturális és politikai határok Agota Kristof életpályáján

14.45 – 15.15: Vita / Discussion

15.15 –15.30: Kávészünet / Coffee Break

15.30 – 17.00:  Fordítás, intertextus, identitás / Translation, Intertexts, Identity

A szekció elnöke / Chair: Papp Ágnes Klára

15.30 – 15.50: Horváth Csaba (KGRE): Identitások nyelvek és kultúrák között. Két francia regény vizsgálata

15.50 – 16.10: Mezősi Miklós: A fordítótól a költőig: Janus Pannonius Homéros-fordításai

16.10 – 16.30:Major Ágnes (BTK ITI): Világirodalmi hatások Babits Mihály költészetében (1911–1915)

16.30 – 17.00: Vita / Discussion

17.00 – 17.15: Kávészünet / Coffee Break

17.15 – 18.00: Bulgarian Literature as World Literature – A roundtable with the editors of the Bulgarian volume from the Bloomsbury series. With the participation of Mihaela P. Harper, Dimitar Kambourov and Zoltán Z. Varga

2022. április 22., péntek / Friday, April 22, 2022

9.30 – 10.20 (Plenary Lecture): Marko Juvan (Slovenian Academy of Sciences): How to Think World Literature from its Edge? A Reassessment

10.20 – 10.35: Discussion

10.35 – 10.45: Break

10.45 – 12.15: Hungarian Literature as World Literature. Samples from a Work in Progress

Chair: Hites Sándor (BTK ITI)

10.45 – 11.05: Rákai Orsolya (BTK ITI): The Role of the Central European Context in the Reception of Nádas, Esterházy and Krasznahorkai Abroad

11.05 – 11.25: Jessie Labov (BTK ITI): Looking for the World in Hungarian Literature: Foreign Authors in Nyugat (and Beyond)

11.25 – 11.45: Hajdu Péter (BTK ITI) – Milbacher Róbert (PTE): The National Poet as World Literature: Poetic and Political Aspects of Petőfi’s Canonization

11.45 – 12.15: Discussion

12.15 ­– 13.30: Ebédszünet / Lunch break

13.30 – 14.20: II. Jeney Éva-előadás. Cinzia Franchi (Padovai Egyetem): Fekete irodalom, fekete levelek. Lágerirodalom és a foglyok levelezése

14.20 – 14.35: Vita / Discussion

14.35 – 14.45: Szünet / Break

14.45 – 16.15: Toposzok és antológiák nemzeti és világirodalmi kontextusokban / Anthologies and Topoi in the National and World Literature Contexts

A szekció elnöke / Chair: Mekis D. János

14.45 – 15.05: Benda Mihály (BTK ITI): „az ecsettel papírra vagy selyemre vetett versek a szemet is gyönyörködtetik”. (Illyés Gyula: Kínai szelence és az antológia irodalmi műfaja)

15.05 – 15.25: Papp Ágnes Klára (KGRE): A puszta mint toposz. Kísérlet táj, lélek és nemzet összefüggésrendszerének tisztázására Illyés Puszták népében

15.25 – 15.45: Szávai Dorottya (VE): Pilinszky és az (anti-)elégia. Egy lírai műfaj nemzeti és világirodalmi kontextusai a Pilinszky-költészet tükrében

15.45 – 16.15: Vita / Discussion

16.15 – 16.30: Kávészünet / Coffee Break

16.30 – 18.00:  A magyar irodalom világirodalomkoncepciói / Approaches to World Literature in Hungarian Literature

A szekció elnöke / Chair: Rákai Orsolya

16.30 – 16.50: Hites Sándor (BTK ITI): Önellátás vagy cserekereskedelem. Erdélyi János világirodalom-felfogása

16.50 – 17.10: Szávai János (ELTE): Weltliteratur, európai irodalom, magyar irodalom

17.10 – 17.30: Mekis D. János (PTE): Nemzeti, európai, világ-. Babits Mihály: Az európai irodalom története

17.3­0 – 17.50: T. Szabó Levente (Babeș-Bolyai): Kapitalizmuskritika és korai komparatisztika. Az Összehasonlító Irodalomtörténelmi Lapok kritikája az első nemzetközi irodalmi kongresszusról

17.50 – 18.30: Vita / Discussion

18.30 – 19.00: A Literatura Kálmán C. György-emlékszámának bemutatója