Benyovszky Krisztián előadása a BTK ITI konferenciáján: A fordulat

Benyovszky Krisztián is részt vesz 2021. június 29-én az MTA BTK Irodalomtudományi Intézet Irodalomelméleti osztályának 6. Narratológiai konferenciáján, amelynek a címe A fordulat / The Reversal. Előadására 14:00 – 14:20 között kerül sor, címe: Felismerés és fordulat a detektívtörténetben. A konferencia helyszíne: 1118, Budapest, Ménesi út 11–13, Klaniczay-terem. A konferencián a járványügyi előírások betartásával (védettségi igazolvány vagy 72 óránál nem régebbi PCR-teszt, maszk viselése) személyesen, előzetes regisztrációval 30 fő vehet részt. Regisztráció: bezeczky.gabor@abtk.hu. Az élő közvetítés az alábbi kapcsolattal érhető el:

Zoom Meeting https://us06web.zoom.us/j/82067199241
Meeting ID: 820 6719 9241

A konferencia leírása: “Az intézet Irodalomelméleti osztályán hosszú ideje folyó elbeszéléselméleti kutatások újabb fejezetének részeként indult konferenciasorozat célja az elbeszélés alapvető paramétereinek vizsgálata. Az idei narratológiai konferencia tárgya a „fordulat”, amely a narráció tanulmányozásának egyik alapvető, Arisztotelész Poétikájáig visszavezethető fogalma. A váratlan fordulat (peripeteia) a cselekedeteknek ellenkezőjére való átváltása a mondottaknak megfelelőleg, éspedig, amint mondjuk, a valószínűség vagy a szükségszerűség szerint… A konferencia előadásai az elbeszélő szövegek hatalmas, sokféle és bonyolult világában a „fordulat” értelmezésével és szerepének vizsgálatával kívánnak eligazodni elméleti kérdések tárgyalásával (például a „fordulat” összefüggése a cselekmény más tényezőivel, illetve a lehetséges cselekménytípusokkal) és esettanulmányok bemutatásával (például milyen jellegű „fordulat” megy végbe egy-egy szerző műveiben), illetve további, a „fordulat” jelenségét vizsgáló megközelítésekkel. A konferencia keretében 15:00 órától mutatják be az Irodalomelméleti osztály NarrativITI című új narratológiai honlapját.”

A konferencia programja:

8:20 Megnyitó / Opening words Elnök Session / Chair : Z. Varga Zoltán

8:30 – 8:50 Szolláth Dávid: Hol van fordulat a kortárs magyar regényben? – Közelítő kérdések

8:50 – 9:10 Rákai Orsolya: A váratlan vendég

9:10 – 9:30 Hajdu Péter: Fordulat, várakozás, valószínűség, esemény

9:30 – 9:50 Bucsics Katalin: Napoleon kedvencze

9:50 – 10:20 Vita / Discussion

10:20 – 10:40 Kávészünet / Coffee break

Elnök / Session Chair : Kálmán C. György

10:40 – 11:00 Gábor Bezeczky: Reversal: Within and without a tale

11:00 – 11:20 Simão Valente: Plot Reversals in Disraeli and Balzac

11:20 – 11:40 Jessie Labov: Can ‘reversal’ be detected computationally? An essay on the probable futility of digital humanities approaches to narratology

11:40 – 12:00 Vita / Discussion

12:00 – 13:00 Ebédszünet / Lunch break

Elnök / Session Chair: Rákai Orsolya

13:00 – 13:20 Kálmán C. György: Némaság és bőgés: Fordulat Petőfi A Tisza c. versében

13:20 – 13:40 Z. Varga Zoltán: Fordulat és csattanó a versben

13:40 – 14:00 Szabó Judit: Fordulat az első világháborút követő magyar bűnügyi történetekben

14:00 – 14:20 Benyovszky Krisztián: Felismerés és fordulat a detektívtörténetben

14:20 – 14:50 Vita / Discussion

14:50 Zárás / Closing statement

15:00 – 15:45 A „NarrativITI”, az Irodalomelméleti osztály új narratológiai honlapjának bemutatása.

A konferencia Facebook-oldala.


(A szervezők tájékoztatják az érdeklődőket, hogy az Eötvös Könyvtár átmenetileg nem látogatható, karbantartási munkák miatt a kölcsönzés (a könyvek visszavétele is) szünetel. A Klaniczay-terem csak a rendezvény idején tart nyitva.)